Elusen y Flwyddyn

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi ein Partner Elusennol swyddogol am y flwyddyn 2019 yw'r Sefydliad Iechyd Meddwl.

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi bod yn llywio'r ffordd ar gyfer iechyd meddwl gyda'u gwaith arloesol ers dros 60 mlynedd.

Byddwn yn gweithio gyda'r Sefydliad Iechyd Meddwl am y ddwy flynedd nesaf ar ystod o ddeunydd hyfforddi ac ymgyrchoedd i helpu i godi ymwybyddiaeth o'u gwaith pwysig o atal afiechyd a'r gefnogaeth sydd ar gael i bobl trwy’r sefydliad.

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl (MHF) yn gweithio i wella gwasanaethau iechyd meddwl ac yn hyrwyddo lles meddyliol i bawb yng Nghymru. Gan ganolbwyntio ar fesurau ataliol, mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn gweithio gyda'r sector cyhoeddus, y trydydd sector, busnesau, ysgolion a chymunedau ledled Cymru.

Y Sefydliad Iechyd Meddwl yw elusen y DU ar gyfer iechyd meddwl pawb. Gyda atal afiechyd wrth wraidd yr hyn a wnewn, maent yn anelu at ddod o hyd i wreiddiau problemau iechyd meddwl a mynd i'r afael â nhw.

Dywedodd Tim Powell, Cyfarwyddwr yn Orchard:

"Ar ôl partneriaeth ddwy flynedd llwyddiannus iawn gyda Huggard, elusen y digartref, gwyddom y gallwn wneud gwahaniaeth cadarnhaol, go iawn y tu allan i'n gwaith beunyddiol. Ry ni’n gyffrous i ddechrau gweithio gyda'r Sefydliad Iechyd Meddwl oherwydd gwyddom yn uniongyrchol bod y diwydiannau creadigol yn amgylchedd sy’n symud yn gyflym ac o dan bwysau'n aml. Mae llawer o weithwyr proffesiynol yn rhoi eu hiechyd meddwl eu hunain ar waelod eu rhestr flaenoriaeth.

Rydym yn gwmni sydd wedi tyfu'n sylweddol. Ein pobl yw ein sail cadarn ni yma yn Orchard ac mae eu lles meddyliol yn brif flaenoriaeth. Bydd ein partneriaeth newydd gyda'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn ein helpu i hyfforddi, cyfarparu a chefnogi ein staff yn ogystal â lledaenu'r neges ymhell i helpu pobl eraill."

Dysgwch fwy am y cymorth sydd ar gael gan y Sefydliad Iechyd Meddwl yma.

Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.