Stopio lledaeniad afiechyd - trwy ledaenu'r gair

Un o'n cleientiaid mwyaf diweddar yw Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru ac ry’ ni’n gweithio gyda thîm Gwaredu BVD i adeiladu eu brand a'u proffil.

Mae'n wir bod pob prosiect ry’ ni’n gweithio arni yn wahanol. Mae ganddynt amcanion gwahanol, gwahanol negeseuon a chynulleidfaoedd gwahanol. Fodd bynnag, un peth sy'n gyson yw'r angen am frand gref ac effaithus sy'n helpu i adrodd y stori.

Ry’ ni wedi bod yn gweithio gyda thîm Gwaredu BVD yng Ngholeg Sir Gâr ers mis Awst i'w helpu i greu brand sy'n cyd-fynd â'u huchelgais - i ddileu BVD o fuchesi gwartheg ledled Cymru. Pam? Gall Diarreah Buchol adael gwartheg yn agored i glefydau angheuol eraill, gan achosi problemau dwys i filfeddygon a ffermwyr fel ei gilydd, heb sôn am gael effaith ariannol ddinistriol i ffermwyr. Mae'r rhaglen Gwaredu BVD yn cael ei ariannu gan y Llywodraeth ac mae wedi'i arwain gan y diwydiant - sydd wedi profi'n ddwbl effeithiol, gan roi'r gefnogaeth ymarferol i filfeddygon sydd ei angen arnyn nhw, a ffermwyr i gael profion am ddim yn ystod y prosiect.

Mae Gwaredu BVD yn rhaglen genedlaethol ac mae wedi cyrraedd 7,000 o'r 11,000 o fuchesi yng Nghymru eisoes.

Mae rhaglen sgrinio wirfoddol tair blynedd Gwaredu BVD gwerth £10 miliwn ar gael i holl ffermydd gwartheg Cymru, ac fe'i rheolir gan Ganolfan Ymchwil Amaethyddiaeth Coleg Sir Gâr mewn partneriaeth â'r Coleg Milfeddygol Brenhinol.

Efallai y credwch nad yw'r brand yn arbennig o bwysig yn yr achos hwn, gyda ffigurau gwych fel rhain? Anghywir.

Ydyn, mae ffermwyr a milfeddygon yn gefnogol ac yn cyd-weithio gyda'r rhaglen ond mae yna fwy o bethau y gellir eu gwneud bob amser. A bydd y cynulleidfaoedd anoddaf i'w cyrraedd bob amser angen y perswâd ychwanegol er mwyn eu denu i ymgymryd â’r prosiect.

Felly, wele’r brandio cryf, enw newydd, deunydd marchnata atyniadol ond ymarferol a gwefan newydd sbon sy'n cynnwys holl wybodaeth, cefnogaeth a newyddion y rhaglen. Yn ogystal â hynny, aeth y tîm Gwaredu BVD i'r Ffair Aeaf i ledaenu negeseuon am fanteision y rhaglen yn eu stondin arddangosfa newydd. Maent yn wir yn targedu pob maes posib gyda'u negeseuon.

Y canlyniad?

Brand sy'n cyd-fynd â'r achos. Brand sy'n tyfu gyda llwyddiant y rhaglen. Tîm gwych sy'n defnyddio'r brand i atgyfnerthu eu negeseuon.

Ry’ ni'n hyderus y bydd 2019 yn gweld cynnydd cyffrous iawn ar gyfer y tîm Gwaredu BVD ac ry’n ni wedi cyffroi i gael ledaenu'r stori.

Yn ôl
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.