Pwy yw'r Sefydliad Iechyd Meddwl?

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl (MHF) wedi bod yn newid arloesol ar gyfer iechyd meddwl ers dros 70 mlynedd. Maent yn seilio eu credoau ar y ffaith bod iechyd meddwl da yn hanfodol i ffynnu mewn bywyd. Gydag atal afiechyd wrth wraidd popeth a wnânt, mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn elusen i bob un ohonom.

"Ein gweledigaeth yw ar gyfer byd sydd ag iechyd meddwl da i bawb. Ein bwriad yw helpu pobl i ffynnu trwy ddeall, diogelu a chynnal eu hiechyd meddwl."

Mae'r DU yn wynebu ei argyfwng iechyd meddwl ei hun, ac mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl ar flaen y gad yn y frwydr. Mae 1 o bob 6 o bobl yn yr wythnos ddiwethaf yn unig wedi dioddef problem iechyd meddwl cyffredin, ac os na fyddwn yn gweithredu nawr, iselder fydd prif achos baich clefydau yn fyd-eang erbyn 2030. Yn ystod eu 70 mlynedd, mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi cyflwyno tystiolaeth arloesol o ymchwil sy'n cynnig gwybodaeth ac offer uniongyrchol ar gyfer pawb. Gyda chefnogaeth eu cefnogwyr, eu nod yw sicrhau iechyd meddwl da i bawb a chysylltu â symudiad ehangach o bobl sy'n "gwybod pwysigrwydd iechyd meddwl trwy eu profiad eu hunain a phrofiadau pobl eraill."

"Bob blwyddyn, mae ein gwaith ym maes iechyd meddwl yn newid bywydau miloedd o bobl. Gallwn wneud hynny oherwydd haelioni a charedigrwydd ein cefnogwyr. Mae cymaint mwy y gellir ei wneud. Gyda'n gilydd, rydym yn mynd i'r afael ag un o heriau pwysicaf ein hamser, ar gyfer y genhedlaeth hon a'r nesaf.” 

Jenny Edwards CBE, Prif Weithredwr, Sefydliad Iechyd Meddwl

Mae yna wahanol ffactorau y mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn arbenigo ynddynt:

  • Mamol
  • blynyddoedd Cynnar
  • plant / pobl ifanc
  • pobl o oedran gweithio
  • lles yn y gweithle
  • pobl yn ddiweddarach mewn bywyd
  • anghydraddoldebau iechyd meddwl
  • pobl ag anableddau dysgu

Ry’ ni wedi ymuno â'r mudiad ac felly allwch chi hefyd. P'un a yw'n cymryd rhan yn yr wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ym mis Mai, neu gynnal ddigwyddiad te a chlonc, neu redeg marathon neu hyd yn oed distawrwydd noddedig, mae yna lawer o ffyrdd y gallwn ni i gyd gymryd rhan.

Cadwch ar flaen y datblygiadau naill ai drwy ymuno â'u cylchlythyr drwy yma, neu eu dilyn ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol:

   

Gyda'n gilydd, gallwn ni helpu i greu byd sy'n hybu iechyd meddwl da i ni i gyd.

Yn ôl
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.