Cyhoeddiad Mawr!

Rydym yn hynod o gyffrous i gyhoeddi ein bod yn ehangu ein gwasanaethau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol trwy gaffaeliad cwmni o arbenigwyr cyfathrebu, uchel ei barch, Mela.

Mae Mela yn asiantaeth uchel ei barch o Gaerdydd sy'n gweithio ledled Cymru, ac yn arbenigo mewn cyfathrebu dwyieithog. Mae Mela wedi gweithio gyda brandiau a sefydliadau cenedlaethol ar draws ystod o sectorau, mae'n bartner cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac wedi chwarae rhan allweddol yn ei ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn ystod Ewro 2016. Mae Mela hefyd wedi gweithio gyda chleientiaid megis Gorilla, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Hybu Cig Cymru, Boom Cymru, BAFTA Cymru, Tafwyl, Corgi Hosiery a nifer o adrannau Llywodraeth Cymru.

Bydd nifer o staff Mela a chleientiaid allweddol yn symud i Orchard, tra bydd sefydlwyr y cwmni, Ashok Ahir a Manon Edwards Ahir, yn cymryd rhan mewn rolau cyfathrebu gwleidyddol amlwg yn Whitehall a'r Senedd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus Orchard, Tim Powell: “Ry' ni wedi cydweithio'n llwyddiannus iawn gyda Mela yn y gorffennol, wedi mwynhau cysylltiadau gwych gyda'r cyfarwyddwyr a’r tîm, ac roeddem bob amser yn parchu eu hyfywedd strategol, allbwn cyfryngau cymdeithasol ac ymagwedd ddwyieithog arloesol at gyfathrebu. Mae hyn yn uniad gwych i ni, ac mae'n adeiladu rhan arall o fusnes y Grŵp i ategu'r datblygiadau a wneir gan bob un o’n timau yn Orchard.”

Yn ôl

Archif

Hoffech chi ddarllen newyddion amdanom ni o flynyddoedd blaenorol? Edrychwch isod.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.