Pam ddylech chi wisgo'ch lasys Enfys

Mae angen i bawb ohonom groesawu'r enfys, a'r mis hwn ry’ ni'n ei groesawu'n gorfforol trwy glymu ein lasys enfys.

Mae ymgyrch Lasys Enfys, a grëwyd gan Elusen LGBT Stonewall, yn golygu dangos cefnogaeth i'r gymuned chwaraeon LGBT. Hyd yn hyn, mae llawer o homoffobia mewn chwaraeon o hyd - mae 8% o bobl 18-24 oed yn dal i feddwl ei bod yn dderbyniol defnyddio iaith homoffobig mewn amgylchedd chwaraeon. Dyw e ddim. Nid jôc yw pryfocio a herian o achos rhywioledd rhywun.

Mae gennym oll yr hawl i chwarae chwaraeon. Nid oes unrhyw reolaeth mai dim ond rhai pobl sydd a’r hawl i chwarae pêl-droed, rygbi neu hoci, er enghraifft. Trwy weithio gyda chleientiaid megis FAW, WRU a Chriced Morgannwg, a'n noddiad pennawd 3 blynedd i Uwch Gynghrair Menywod Cymru - un o'r cynghreiriau sy'n wirioneddol hyrwyddo ysbryd cymunedol - rydym yn falch iawn o'n hymglymiad i helpu i wneud chwaraeon yn hygyrch i bawb, gan annog pob rhan o’r gymuned i gymryd rhan.

Yn 2017 gwelwyd y flwyddyn fwyaf llwyddiannus ar gyfer yr ymgyrch hyd yma, gyda 75,313 o barau o Lasys Enfys wedi'u dosbarthu; dros 12 miliwn o oedolion yn gweld yr ymgyrch, a thros 42,000 o ymweliadau i safle Stonewall yn ystod yr ymgyrch.

Eleni, rydym yn falch iawn i ddangos ein cefnogaeth o’r ymgyrch gyda'n tîm pêl-droed sydd, gyda'u Lasys Enfys, yn sefyll yn gydnaws â'r gymuned LGBT. Fe allwch chi hefyd ddangos eich cefnogaeth trwy wisgo'r lasys lliwgar. Prynwch eich lasys yma a dangos eich cefnogaeth ar gyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio #RainbowLaces

Nid oes rhaid i chi hyd yn oed eu gwisgo ar y cae. Gallwch eu gwisgo yn y swyddfa; yn y gampfa; yn yr archfarchnad neu yn y sinema. Gwisgwch nhw yn unrhyw le!

Mae chwaraeon i bawb felly gadewch i ni i gyd gefnodi’r achos gwerth chweil hwn!

Yn ôl

Archif

Hoffech chi ddarllen newyddion amdanom ni o flynyddoedd blaenorol? Edrychwch isod.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.