Partner newydd Cymdeithas Chwaraeon Cymru

Ry’ ni wrth ein boddau i gyhoeddi ein bod ni bellach yn bartner swyddogol Cyfryngau a Digwyddiadau 2019 i Gymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA).

Mae nifer o'r brandiau a chwmnïau chwaraeon mwyaf yng Nghymru eisioes yn ymddiried ynddom, gan gynnwys Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Criced Morgannwg, Tîm Cymru, URC, Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Gleision Caerdydd a Chwpan Ryder i enwi dim ond rhai, ry’ ni’n falch o barhau i dyfu ein brand yn y sector chwaraeon ffyniannus yng Nghymru, ac yn gweithio'n agos, ochr yn ochr â'r WSA a'i aelodau.

Meddai Tom Sharp, Rheolwr Datblygu Busnes WSA:

"Mae gan y bartneriaeth hon y potensial go iawn i alluogi ein haelodau i fod yn fwy creadigol a datblygedig yn dechnegol - boed hynny trwy greu gwefan syml ar gyfer grŵp chwaraeon neu hamdden sy'n dod i'r amlwg, i wthio'r ffiniau â phrofiadau creadigol a rhithwir mewn digwyddiadau mawr. Am y drydedd flwyddyn yn olynol, Orchard yw prif noddwr Cynghrair Cystadleuaeth Menywod Cymru ac maent yn rhannu ein angerdd dros chwaraeon ac ymrwymiad i ddatblygiad y sector.”

Mae'r WSA yn gorff annibynnol sy'n frwdfrydig am ddod â phobl sy'n gysylltiedig â datblygu chwaraeon i fod yn gryfach a mwy llwyddiannus, gan gyfrannu tuag at gymdeithas sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Yn ôl

Archif

Hoffech chi ddarllen newyddion amdanom ni o flynyddoedd blaenorol? Edrychwch isod.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.