Ein hamser gyda Huggard

Gyda chalon drom ond â balchder ein bod yn cyhoeddi bod ein partneriaeth â Huggard yn dod i ben, ond rydym yn falch o fod yn cyhoeddi ein partner elusen newydd ym mis Ionawr 2019.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ry’ wedi gweithio'n agos gyda'r elusen digartref yng Nghaerdydd, gan helpu i godi eu proffil a bod wrth law i roi cymorth iddynt. O wefan hollol newydd, i'n casgliadau #DonateDifferently, cawsom ein llethu gan yr ymateb a gan faint y mae wedi helpu'r ganolfan.

Wrth grynhoi'r bartneriaeth, dywedodd Ryan, Cynorthwy-ydd Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol Orchard: "Mae wedi bod yn wych i weithio mor agos â Huggard a gallu helpu'r rhai sydd wir ei angen. O drefnu ymgyrchoedd i ddatblygu eu proffil, gobeithio y bydd y gwaith yr ydym wedi'i wneud yn helpu'r ganolfan i ffynnu, ac ry’ ni’n dymuno'r gorau iddyn nhw yn eu hymdrechion amhrisiadwy yn y dyfodol.”

Dywedodd Richard Edwards, Prif Weithredwr Huggard pan yn sôn am y bartneriaeth, “Ry' ni'n ddiolchgar iawn i Orchard a'r cymorth a roddwyd ganddynt, nid yn unig o ran rhoddion ond hefyd o ran codi ein proffil.”

Bydd Huggard yn parhau i wneud pethau gwych trwy helpu i wella bywydau'r digartref yma yng Nghaerdydd, a bydd Orchard bob amser yma i helpu.

Yn ôl

Archif

Hoffech chi ddarllen newyddion amdanom ni o flynyddoedd blaenorol? Edrychwch isod.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.