Ein Partneriaeth Elusennau Newydd 2019

Wrth i ni groesawu’r flwyddyn newydd, mae ein partneriaeth 2 flynedd gyda’r elusen i’r digartref, Huggard, wedi dod i ben.

Fodd bynnag, ry’ ni wrth ein bodd i gyhoeddi ein partner elusennol newydd ar gyfer 2019, y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Gweledigaeth y Sefydliad Iechyd Meddwl yw ar gyfer 'byd sydd ag iechyd meddwl da i bawb.' Eu nod yw helpu pobl i ffynnu trwy ddeall, diogelu a chynnal eu hiechyd meddwl.

Dywedodd Jenny Burns, Arweinydd Rhaglen Iechyd Meddwl Cymru ar y bartneriaeth:

"Mae lles meddyliol unigolyn yn hanfodol ac yn gallu effeithio ar eu llwybr trwy fywyd - eu gwaith, perthnasau, teuluoedd - popeth. Nid yw salwch meddwl yn gwahaniaethu ac mae'n wych bod pobl yn siarad mwy amdano ond mae llawer i'w wneud o hyd i fynd i'r afael â'r materion pwysig.  Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar atal afiechyd meddwl a chefnogi pobl i ddysgu am les meddyliol ac i adeiladu eu gwytnwch.  Ry’ ni'n falch iawn i fod yn gweithio gyda Orchard. Bydd eu gwybodaeth a'u profiad yn ein helpu i hyrwyddo ein gwaith mewn ffyrdd newydd i helpu cefnogi mwy o bobl yng Nghymru, a dyma ein prif nod yn y pen draw."

Mae Iechyd Meddwl yn ffactor cyffredin yn y gymdeithas, ac mae dim ond yn cynyddu, felly ry’ ni’n gobeithio y bydd ein partneriaeth yn helpu i fynd i'r afael â'r materion sy'n wynebu iechyd meddwl ym mha fodd bynnag y gallwn ni helpu.

Ry’ ni'n hynod o gyffrous am y bartneriaeth hon, ac mae gennym ddigon o gynlluniau cyffrous ar y gweill, felly cofiwch wylio’r gofod hwn.

Yn ôl

Archif

Hoffech chi ddarllen newyddion amdanom ni o flynyddoedd blaenorol? Edrychwch isod.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.