Mae'r App BAPS ar y rhestr fer ar gyfer yr App Symudol Newydd Gorau

 Mae'r App BAPS a lansiwyd yn ddiweddar (yr app cymorth ôl-driniaeth y cesail a’r fron) ar y rhestr fer ar gyfer yr App Newydd Symudol Gorau yn y Gwobrau App Symudol Gorau.

Dyluniwyd a chyflwynwyd yr App BAPS gan ein timau Creadigol a Thechnoleg Trochol ochr yn ochr â ffisiotherapyddion, llawfeddyg canser y fron a goroeswyr canser y fron yn dilyn adborth adeiladol gan gleifion am y wybodaeth ar ymarfer corff ôl-driniaeth sydd ar gael ar hyn o bryd.

Bydd yr app yn cymryd cleifion ôl-driniaeth trwy ymarferion, yn rhoi syniad iddynt o’u gwelliant ac yn symud ymlaen gyda hunan-wiriadau ac yn eu gwobrwyo. Bydd hefyd yn anfon hysbysiadau i atgoffa'r defnyddiwr i wneud ymarferion yn ogystal â sbarduno’r claf i gysylltu â'u gweithiwr allweddol os nad yw pethau'n mynd fel y disgwyl fel y gallant eu helpu i gael ymyrraeth gynharach ac atal unrhyw oedi mewn derbyn unrhyw driniaeth arall (er enghraifft, Radiotherapi) oherwydd symudiad cyfyngedig. Mae hefyd yn anelu at annog hunanreolaeth, lleihau pryder y defnyddiwr a gobeithio y bydd yn rhoi synnwyr o gyflawniad a gwella eu lles cyffredinol.

Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn rhoi ychydig eiliadau o'ch amser i bleidleisio ar gyfer App BAPS Cymru (dim ond 1 bleidlais fesul cyfeiriad rhyngrwyd).

Gallwch bleidleisio yma nawr!

Mae'r app ar gael nawr ar IOS ac Android.

Yn ôl

Archif

Hoffech chi ddarllen newyddion amdanom ni o flynyddoedd blaenorol? Edrychwch isod.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.