Tymor Newydd. Partneriaeth Newydd.

Ry’ ni wrth ein bodd yn cyhoeddi ein cytundeb partneriaeth diweddaraf â Chriced Morgannwg fel eu Swyddog Digwyddiadau a Chyfryngau swyddogol.

Gydag enw da am ein harbenigedd wrth ddarparu gwasanaethau ar ran y sector chwaraeon, mae'r bartneriaeth newydd hon yn rhan o'n hymrwymiad parhaus i hyrwyddo chwaraeon yng Nghymru, yn dilyn ymlaen o fod yn brif noddwr Uwch Gynghrair Menywod Cymru am y drydedd flwyddyn yn olynol, yn ogystal â bod yn bartner Cyfryngau a Digwyddiadau newydd gyda Chymdeithas Chwaraeon Cymru.

Meddai’r Pennaeth Masnachol yng Nghriced Morgannwg, Huw Warren:

“Mae gweithio gyda Orchard fel ein Swyddog Digwyddiadau a Chyfryngau swyddogol cyntaf yng Nghriced Morgannwg dim ond yn helpu i dynnu sylw at natur arloesol eu busnes. Mae Criced Morgannwg yn cynnig llwyfan unigryw ar draws Cymru a Lloegr i hyrwyddo brand a gwasanaethau Orchard, ond mae hefyd yn darparu cynnwys o'r radd flaenaf i ni, cefnogaeth marchnata a digwyddiadau ar gyfer ein brand a fydd o fudd i'r ddwy ochr.”

Y Rheolwr Marchnata yn Orchard, Emma Wordley, yn sôn am y bartneriaeth

“Ry' ni eisoes yn mwynhau perthynas wych gyda Chriced Morgannwg ac rydym wrth ein bodd i gydweithio yn swyddogol fel eu Partner Digwyddiadau a Chyfryngau cyntaf. Fel cefnogwyr brwd chwaraeon Cymru, ac un o asiantaethau creadigol mwyaf Cymru, rydym am chwarae ein rhan yn eu llwyddiant yn y dyfodol "

Yn ôl

Archif

Hoffech chi ddarllen newyddion amdanom ni o flynyddoedd blaenorol? Edrychwch isod.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.