Orchard ac UEFA yn dod at ei gilydd am y trydydd tro

Unwaith eto, rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn gweithio gyda'n cyfeillion yn UEFA ar gyfer Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr ym Madrid yr haf hwn.

Gweithiom gydag UEFA am y tro cyntaf ar ddigwyddiad chwaraeon mwyaf y byd pan ddaeth i Gaerdydd yn 2017, i gynhyrchu'r rhaglen ar gyfer Gŵyl y Pencampwyr a ddenodd dros 70,000 o bobl i Fae Caerdydd. Ni oedd yn rheoli'r adloniant yn y Pentref Pêl-droed yng Nghastell Caerdydd a'r parti dathlu VIP ar gyfer penaethiaid o'r llywodraeth a llywyddion clybiau (drwy weithio hefyd gyda phump partner masnachol UEFA ar draws naw safle ledled y ddinas!).

At hynny, gweithiom gyda'n gilydd ar y rownd derfynol yn Kiev y llynedd, a oedd yn cynnwys rheoli'r gwaith ffilmio, dylunio ac argraffu, ynghyd â darparu gwaith rheoli adloniant.

Mae gweithio gydag UEFA ar rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr ym Madrid eleni yn adlewyrchiad trawiadol o'n gallu i fod yn rhan o ddigwyddiadau rhyngwladol, ac rydym yn falch ein bod wedi'n penodi i gynhyrchu gŵyl aml-safle Cynghrair Pencampwyr UEFA dros bedwar diwrnod yng nghanol dinas Madrid.

Meddai Dave Driscoll, Pennaeth Digwyddiadau Arbennig Orchard:

"Drwy ein profiad o weithio'n agos gyda Thîm Digwyddiadau Dinas UEFA yn ystod y ddwy Ŵyl Pencampwyr ddiwethaf, yn ogystal â blynyddoedd o brofiad yn cynhyrchu digwyddiadau adloniant a gwyliau awyr agored ar raddfa fawr ar draws ystod o safleoedd amrywiol, llwyddom sicrhau'r contract mawreddog hwn. Roedd yn wych bod yn rhan o Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr pan gafodd ei chynnal yng Nghaerdydd, ac rydyn ni'n falch ein bod ni, fel cwmni o Gymru, wedi parhau i ddatblygu'r bartneriaeth ryngwladol yma gydag un o frandiau mwyaf adnabyddus y byd."

Yn ôl

Archif

Hoffech chi ddarllen newyddion amdanom ni o flynyddoedd blaenorol? Edrychwch isod.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.