Ein Pobl

Y bobl y tu ôl i'r hud a’r lledrith

Rhidian Evans
Cynhyrchydd Llinell a Rheolwr Cynhyrchiadau
Laura Carpanini
Pennaeth Cyfryngau
Eva Lokajova
Uwch Cynorthwy-ydd Cyllid
Ali Kedge
Development
Shannon Thomas
Cynorthwywraig Cynhyrchu
Tim Powell
Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus
Andrew Jones
Golygydd
Richard Samuel
Marchnata - Orchard Entertainment
Carys Osborne
Cyfarwyddwr Cyfrif
Lowri Lewis
Cydlynydd Cynhyrchu
Mirella Burgess
Cyfarwyddwr Cynhyrchu
Mair A. Fitzpatrick
Commercial Accountant
Ash Hancock
Reolwr Prosiect
Jo Wimborne
Front-End Web Developer
Andrew Minton
Pennaeth Dylunio a Digidol
Mathew Bevan
Animeiddiwr
David Thomas
Datblygwr Gwe
Caroline Cunningham
Pennaeth Cyllid
Matthew Wordley
Prif Swyddog Gweithredu
Holly Morgan
Dylunydd y We
Lorena Rodriguez
Project Assistant
Gruff Jones
Rheolwr Technegol
Alastair Wilson
Cyfarwyddwr Corfforaethol Digwyddiad
Mali Rees
Ymchwilydd
Marcus Lawry
Rheolwr Prosiect
Rohanne Sanders
Graphic Designer
Jac Bryant
Dylunydd graffeg
Pablo Janczur
Cyfarwyddwr Digwyddiadau - Orchard Entertainment
Glenn Hapgood
Rheolwr Datblygu Busnes
Lee Baker
Rheolwr Adnoddau
Connor Cupples
Entertainment Project Coordinator
Jim Carpenter
Cyfarwyddwr Datblygu Cyfryngau a Busnes
Ursula Marshall
Dylunio Rheolwr Prosiect
Chloe Bezant
Finance Administrator
Martyn Davis
Pennaeth Technegol
Paul O'Kelly
Cyfarwyddwr Cyfleusterau Technegol
Gareth Bull
Cynorthwy-ydd Cynhyrchu
Jo Reeves
Media Admin Assistant
Dave Driscoll
Hyrwyddwr / Prosiectau Arbennig
Tyler McCarthy
Cynorthwyydd Warws
Georgina Berry
Warehouse Assistant
Hannah Matthews
Administrator
Robert Samuel
Store Assistant
Sarah Thomas
Event Manager
Nathan Walker
Cydlynydd Digwyddiadau & Thocynnau
Robert Light
Cyfarwyddwr Tîm Cynhyrchu Creadigol a Rhaglenni Teledu
Sera Owen
Researcher
Emma Wordley
Rheolwr Marchnata
Rhianedd Sion
Golygydd
Kyomi Martyn
Junior Designer
Rob Johnson
Technical Manager
Amanda Thomas
Pennaeth Pobl a Pherfformiad
Gareth Delve
Emma Bevan
Rheolwr Cynhyrchu
Lorna Evans
Sales Support Executive
Adrian Jones
Pennaeth y Tîm Cynhyrchu
James OKelly
Uwch Warws
Ellys Evans
Head of Events
Julie Chilcott
Cynorthwy-ydd Cyllid
Emily Grinsted
Ymgynghorydd Brand
Becky Poxon
Pennaeth Arddangosfeydd
Nia Talfryn Walters
Producer Director
Rachel Crosby
Cyfarwyddwr Cyfrifon
Ynyr Ifan
Uwch-Gyfarwyddwr a Chreadigol
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.