Ein Pobl

Y bobl y tu ôl i'r hud a’r lledrith

Caroline Cunningham
Pennaeth Cyllid
Rachel Crosby
Cyfarwyddwr Cyfrifon
Jo Reeves
Media Admin Assistant
Gareth Bull
Cynorthwy-ydd Cynhyrchu
Mathew Bevan
Animeiddiwr
Marcus Lawry
Rheolwr Prosiect
Ali Kedge
Development
Adrian Jones
Pennaeth y Tîm Cynhyrchu
Martyn Davis
Pennaeth Technegol
Emma Bevan
Rheolwr Cynhyrchu
Hannah Matthews
Administrator
Ynyr Ifan
Uwch-Gyfarwyddwr a Chreadigol
David Thomas
Datblygwr Gwe
Nia Talfryn Walters
Producer Director
Andrew Minton
Pennaeth Dylunio a Digidol
Tyler McCarthy
Cynorthwyydd Warws
Nathan Walker
Cydlynydd Digwyddiadau & Thocynnau
Mali Rees
Ymchwilydd
Rhidian Evans
Cynhyrchydd Llinell a Rheolwr Cynhyrchiadau
Scott Taylor
Rheolwr Prosiect
Ellys Evans
Head of Events
Georgina Berry
Warehouse Assistant
Andrew Jones
Golygydd
Alastair Wilson
Cyfarwyddwr Corfforaethol Digwyddiad
Shannon Thomas
Cynorthwywraig Cynhyrchu
Lorna Evans
Sales Support Executive
Ursula Marshall
Dylunio Rheolwr Prosiect
Robert Light
Cyfarwyddwr Tîm Cynhyrchu Creadigol a Rhaglenni Teledu
Gruff Jones
Rheolwr Technegol
Matthew Wordley
Prif Swyddog Gweithredu
Ash Hancock
Reolwr Prosiect
Julie Chilcott
Cynorthwy-ydd Cyllid
James OKelly
Uwch Warws
Jac Bryant
Dylunydd graffeg
Lorena Rodriguez
Project Assistant
Daniel Jepson
Warehouse Assistant
Emma Wordley
Rheolwr Marchnata
Jim Carpenter
Cyfarwyddwr Datblygu Cyfryngau a Busnes
Sera Owen
Researcher
Holly Morgan
Dylunydd y We
Lowri Lewis
Cydlynydd Cynhyrchu
Mirella Burgess
Cyfarwyddwr Cynhyrchu
Paul O'Kelly
Cyfarwyddwr Cyfleusterau Technegol
Kyomi Martyn
Junior Designer
Rohanne Sanders
Graphic Designer
Dave Driscoll
Hyrwyddwr / Prosiectau Arbennig
Connor Cupples
Entertainment Project Coordinator
Amanda Thomas
Pennaeth Pobl a Pherfformiad
Rhys Jones
360 & VR/AR Technical Manager
Rhianedd Sion
Golygydd
Carys Osborne
Cyfarwyddwr Cyfrif
Glenn Hapgood
Rheolwr Datblygu Busnes
Becky Poxon
Pennaeth Arddangosfeydd
Richard Samuel
Marchnata - Orchard Entertainment
Tim Powell
Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus
Shaun Gwizdak
Rheolwr Technegol
Laura Carpanini
Cyfarwyddwr Cyfrifon
Chloe Bezant
Finance Administrator
Emily Grinsted
Ymgynghorydd Brand
Pablo Janczur
Cyfarwyddwr Digwyddiadau - Orchard Entertainment
Rob Johnson
Technical Manager
Lee Baker
Rheolwr Adnoddau
Daniel Hulett
Cynorthwyydd Warws
Sarah Thomas
Event Manager
Eva Lokajova
Uwch Cynorthwy-ydd Cyllid
Mair A. Fitzpatrick
Commercial Accountant
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2018 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.