Rheoli Cyrchfan

Dod o hyd i’r lleoliad perffaith ar eich cyfer

Yma yn Orchard rydym yn darparu gwasanaethau rheoli digwyddiadau a chyrchfanau ledled y byd, gan ddarparu profiadau arbennig i westeion ‘VIP’ sy'n cynnwys lleoliadau o safon uchel a gweithgareddau unigryw.

Rydym yn cydweithio'n agos gyda'r cleient i gynllunio'r agenda a darparu cymorth cyn, ar y safle ac ar ôl y digwyddiad gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

  • Rheoli Gwesteion
  • Cyswllt Lleoliad
  • Rheoli Is-Gontractwyr

Dod o hyd i leoliadau

Dod o hyd i'r lleoliad perffaith i chi

Rydym yn falch o gynnig gwasanaeth chwilio ledled y byd yn rhad ac am ddim *. Drwy ein cronfa ddata ryngwladol a chysylltiadau proffesiynol, gallwn nawr gynnig mynediad i dros 200,000 o gyrchfannau ledled y byd, gan gynnwys gwestai, bwytai, mannau cyfarfodydd a lleoliadau digwyddiadau arbennig.

P'un a ydych chi'n gynllunydd digwyddiadau profiadol, neu'n cynllunio eich cyfarfod cyntaf, mae ein gwasanaeth canfod lleoliad yn cynnig adnodd defnyddiol i chi i logi lleoliad. Gallwn yn hawdd ddod o hyd i le ar gyfer eich digwyddiadau busnes a chynadleddau, partïon, hyfforddiant chwaraeon, ymarferion perfformiad a mwy.

Felly, beth am adael i'n Rheolwr Cyrchfan pwrpasol ddod o hyd i'r lleoliad cywir i chi, trafod y telerau ffafrïol ar eich rhan, a sicrhau bod gennych leoliad perffaith i ddiwallu anghenion eich digwyddiad.

Gallwn ganfod y lleoliad perffaith, unrhyw le yn y byd, i chi.

Plîs cwblhewch ein ffurflen i ddechrau chwilio. Cysylltwch â sarah@thinkorchard.com am fwy o wybodaeth.

*Rhaid cadarnhau archebu lleoliad trwy Orchard

 

Yn ôl
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.