Llogi ein Gofod

Rydym wrth ein bodd yn ein cartref yng nghanol Caerdydd, ac fe hoffem rannu hyn gyda'n cyfoedion.

Rydym wrth ein bodd yn ein cartref yng nghanol Caerdydd, ac fe hoffem rannu hyn gyda'n cyfoedion.

Gallwch nawr logi ein gofod i ddarparu ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a gweithgareddau adeiladu tîm.

  •       AV wedi’i gynnwys yn y gost
  •       Gellir darparu arlwyaeth am gost ychwanegol
  •       Gellir gosod y gofod mewn ffordd ffurfiol neu'n anffurfiol
  •       Yng nghanol Caerdydd ger canol y ddinas a’r orsaf trên
  •       Parcio ar gael ar y safle
  •       Delfrydol ar gyfer cyfarfodydd brecwast/cinio/swper

Beth am alw mewn i gael golwg!

Rydym eisoes wedi cynnal un neu ddau o ddigwyddiadau rhwydweithio llwyddiannus, yn fwyaf diweddar ar gyfer Grant Thornton…

I gael mwy o wybodaeth ynglyn â hyn, cysylltwch â sarah@thinkorchard.com / 02920 100888

"Diolch yn fawr am eich holl ymdrechion wrth wneud ein digwyddiad yn gymaint o lwyddiant. Fe weithioch chi i gyd yn ddiflino i gefnogi ein hymdrechion. Mae eich gwaith caled yn cael ei werthfawrogi'n fawr ac yn wir helpu i sicrhau bod y digwyddiad wedi mynd yn berffaith a bod y gwesteion i gyd yn wedi derbyn croeso cynnes iawn. Rydych yn gwneud gwaith da iawn yna yn Orchard "
Louise Medina - Grant Thornton

Ar log

Yn ôl
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.