Hyfforddiant Cyfryngau

Perchnogwch eich cyfweliad cyfryngau, gydag arddull Orchard.

Mae delio â'r cyfryngau yn broses ddwy ffordd. Mae'n bwysig deall y cyfryngau i allu cyfathrebu'ch neges yn effeithiol.

Mae rhaglen Hyfforddi Cyfryngau Orchard yn dangos i fynychwyr sut i ddefnyddio sefyllfaoedd cyfweld er mwyn meithrin perthynas barhaol, effeithiol a gwerth chweil gyda'r cyfryngau. 

Ar ein set stiwdio deledu fewnol, fe gewch eich tro mewn amgylchedd stiwdio newyddion ffug. Gallwn eich helpu chi i gyflwyno'ch stori a'ch neges yn y modd mwyaf effeithiol posibl, gan roi cyngor ac arweiniad ar bopeth o ystum a defnydd y llais, i dechnegau cyfweld ac awgrymiadau ar gadw rheolaeth a gyrru'r agenda. Byddwn yn gweithio gyda chi ymlaen llaw i sicrhau ta waeth beth yw'r cwestiwn, byddwch chi'n teimlo'n hyderus wrth ei drin!

Byddwch chi'n derbyn budd profiad helaeth ein hymgynghorwyr cyfryngau sydd hefyd yn gweithio fel newyddiadurwyr darlledu. Rydym am i chi gael dealltwriaeth glir o sut mae newyddiadurwyr yn meddwl, sut y mae nhw'n gweithio a beth y maent yn ei ddymuno gennych chi.

Yn ein sesiynau hyfforddi, ein nod yw meithrin sgiliau hyder a chyflwyno effeithiol - ond hefyd i gael hwyl ar hyd y ffordd!

Mae ein rhaglenni pwrpasol wedi'u teilwra i bwnc penodol y cleient. 

 

“Roedd y sesiwn yn well na fy nisgwyliadau. Cefais fy synnu gan y pynciau a gwmpesir a sut y gall hyn wella fy mherfformiad yn y cyfryngau"

"Mwynheais y sesiwn yn fawr a dysgais llawer o bethau y gallaf eu trosglwyddo i mewn i dasgau dyddiol, nid yn unig ar gyfer y cyfryngau"

"Edrych ymlaen at weithio gyda chi, nid ar achos PR gwael, gobeithio, ond yn sicr byddai’n barod os gwnewn ni!

Yn ôl
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.