The Pilot

Paul OKelly

"Rwyf wrth fy modd wrth weithio gyda Paul ar brosiectau. Mae bob amser yn gwrando ac yn deall yr hyn sy'n ofynnol ac yn cyflwyno'r shot yr ydych wedi gofyn amdano, yn gyntaf ac yn bennaf. Ond mae hefyd yn ymateb yn reddfol i'r hyn sy'n bosibl ac yn gwybod beth allai edrych yn dda, felly mae'n rhoi opsiynau a dewisiadau amgen i chi hefyd. Mae ei waith yn eithriadol, mae'n aelod o’r tîm ac mae bob amser yn mynd y tu hwnt i’r gofynion.”

Marc Evans, Cyfarwyddwr

"Rydw i erioed wedi bod a ddiddordeb mewn awyrennau model a thechnoleg ers fy mhlentyndod, a thrwy weithio gyda'm gwr camera gwych a thîm cynorthwyol, rydym yn llwyddo cael canlyniadau anhygoel. Rydyn ni'n beilotiaid â thrywddedau cymeradwyedig o’r CAA i godi pwysau trwm a hedfan yn y tywyllwch, felly gallwn gyrraedd yr uchelfannau ddydd neu nos.”

Mae Paul, sy’n gyn-bencampwr Beiciau Modur ACU Cymru, wedi bod yn hedfan awyrennau a reolir gan radio ers dros drideg mlynedd bellach. Datblygodd yr angerdd hon a symudodd drosodd i’w fywyd proffesiynol pan ymunodd âg Orchard ddeng mlynedd yn ôl, lle dyluniodd ac adeiladodd ei ddrôn gyntaf gyda chamera. Yn awr, fe yw ein Uwch Beilot Drôn a Phennaeth Awyr a Ffilmio ac mae wedi adeiladu tîm hynod dalentog gyda detholiad trawiadol o offer technoleg uchel, ac fe'i hystyrir yn un o'r peilotiaid drôn gorau yn y diwydiant.

Gan ddod â'i sgiliau o 35 mlynedd o hedfan awyrennau model i'r set ffilm, mae Paul, ynghyd â'i weithredwr camera talentog yn gallu lleoli ein drôn unigryw mewn lleoliadau gyda chywirdeb eithriadol, gyda dealltwriaeth uchel o dechnoleg bell yn well na nifer beilotiaid eraill. Gyda'i sgiliau tracio anhygoel, mae'n gallu dal lluniau byddai peilot eraill yn ei chael yn anodd eu cyflawni - yn gyflym ac yn ddiogel.

Bob amser yn broffesiynol, mae Paul a'i dîm bob amser yn rhoi 100% (yn ogystal â gwaed, chwys a dagrau) ac nid ydynt yn fodlon hyd nes y bydd prosiect yn cyrraedd ei llawn botensial.

Pan nad yw'n hedfan, mae'n gerddor brwd iawn, ac mae'n dal i fod yn hoffi meddwl amdano'i hun fel tipyn o foi ar y beic modur ..

Yn ôl
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.