Visit Wales

Ymgyrch ‘Blwyddyn Chwedlau' Croeso Cymru

Ym mis Tachwedd 2016, roedd Croeso Cymru yn edrych i ddechrau cynhyrchu eu hymgyrch "Blwyddyn Chwedlau".

Ein briff gan y tîm cynhyrchu oedd ffilmio’r actor Hollywood Luke Evans, ym mynyddoedd hardd Eryri ar hyd Llwybr y Glowyr.

Yn gyntaf, gwnaeth ein tîm ‘drôn’, dan arweiniad y peilot Paul, arolwg manwl o'r ardal i weld sut y byddem yn gallu ffilmio’r golygfeydd prydferth, tra'n ffilmio Luke Evans hefyd.

Gan wybod y byddai’r gwaith gorffenedig yn cynnwys effeithiau cyfrifiadurol CGI, fe saethom ni bopeth mewn eglurdeb uwch, 4K. Gan weithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Marc Evans, Cyfarwyddwr Artistig Dylan Griffith, Cyfarwyddwr ffotograffiaeth Luke Jacobs, a'r tîm CGI, roeddem yn gallu gosod camera GH5 ar ein ‘Matrice Drone’ mewn sefyllfaoedd penodol iawn i gynhyrchu'r lluniau a oedd yn gweithio i bawb, gan gynnwys lluniau agos iawn o Luke Evans. Fe wnaethon ni ddewis y Matrice ar gyfer y prosiect hwn oherwydd ei bŵer yn y gwyntoedd anrhagweladwy sy'n gallu newid yn gyflym yn Eryri, ynghyd â'i nodweddion diogelwch triphlyg a oedd yn ychwanegu at ddiogelwch y prosiect.

Un o'n heriau mwyaf oedd cludo'r holl offer a'r criw i'r lleoliadau anghysbell yn y mynyddoedd!

Roedd profiad eang Paul o thros 30 mlynedd o systemau a’u rheolir gan radio, ei reolaeth eithriadol o’r drôn a’n cynllunio o ran diogelwch, ac effeithlonrwydd uchel mewn amgylchedd ffilmio proffesiynol, yn golygu ein bod wedi dod â’r tîm gorau posib ynghŷd ar gyfer project ffilmio o’i math.

"Mae cydweithio â Paul yn dod â nifer o fuddion; gwybodaeth dechnegol heb ei ail, sgiliau peilot gwych, gwybodaeth leol ac agwedd rhagweithiol i wneud y gorau posib bob amser. Pan fo Paul o gwmpas rwy'n teimlo bod gen i bartner parod - rydym yn gwthio ein gilydd yn greadigol ac yn dechnegol, er nad yw ystyriaethau Iechyd a Diogelwch yn golygu ein bod ni’n gorfod dal yn ôl ar y naill neu’r llall chwaith”

Dylan Griffiths, Smorgasboard

Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.