Llywodraeth Cymru

BioWales

Mae Orchard wedi'u comisiynu am y 7fed flwyddyn yn olynol i reoli digwyddiad BioCymru, Cynhadledd Gwyddorau Bywyd, Arddangosfa a Digwyddiad Partneru. Gwelodd y digwyddiad blaenllaw llwyddiannus hwn ar gyfer y sector gwyddorau bywyd yng Nghymru dros 500 o gynadleddwyr, 52 o arddangoswyr ac 8 o noddwyr yn dod at ei gilydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Rydym wedi gwneud ein gorau glas bob amser i greu a chynhyrchu digwyddiad sy'n adlewyrchu arwyddocâd y sector gwyddorau bywyd yng Nghymru, a gynrychiolir gan ryw 330 o gwmnïau, yn cyflogi dros 15,000 o bobl ac yn cyfrannu mwy na £ 1.3 biliwn i economi Cymru.

Roedd gwaith Orchard ar BioCymru 2017 yn cynnwys rheolaeth digwyddiad ac arddangosfa cadarn (gan gynnwys rheoli digwyddiadau y safle a rheoli cynadleddwyr); dylunio ac adeiladu setiau'r gynhadledd; cyrchu a rheoli'r contract broceriaeth gyda chyflenwr 3ydd parti; cynhyrchu pob deunydd dwyieithog; cysylltiadau cyhoeddus rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol; ailgynllunio cyflawn, rheoli a diweddariadau rheolaidd o www.biowales.com, ac yn olaf, dylunio a chynhyrchu y Cinio Gala yn cynnwys set, gwisgo, AV, adloniant ac ati.

Mae Orchard wedi gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru dros y 7 mlynedd diwethaf i wella’r digwyddiad flwyddyn ar ôl blwyddyn gan arwain at fod yn un o gynadleddau gwyddorau bywyd mwyaf y DU ac un o ddigwyddiadau broceriaeth mwyaf a gynhelir tu allan i Lundain.

https://biowales.com
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.