Croeso Cymru

Hysbysebu deledu, sinema a digidol i Croeso Cymru

Without doubt the best TV advert Visit Wales have ever created. Makes me proud to live in Wales.
Sean Taylor, Zip World Commercial Director

Croeso Cymru

Y briff wrth Croeso Cymru oedd ymgyrch hysbysebu deledu, sinema a digidol i osod Cymru fel un o brif leoliadau anturiaethau awyr agored y byd.  Gwyliwch yma #FindYourEpic

Mae’r ffilm lansio 60 eiliad ar gyfer ymgyrch Blwyddyn Antur 2016, a’i crëwyd mewn cydweithrediad fel partner creadigol gyda Smorgasbord, yn hysbyseb gelfydd a sinematig sy’n arddangos Cymru i’r byd.  Mae’r hysbysebion yn cynnwys golygfeydd godidog o’r awyr i roi golwg wahanol ar dirwedd Cymru – copâu garw ein mynyddoedd, ein harfordir ac anturiaethau epig Cymreig – oll wedi eu ffilmio yn drawiadol o’r awyr ar ongl o 90 gradd.

Roedd y ffilm yn cynnwys lleoliadau a gweithgareddau megis; caiac môr ar arfordir Sir Benfro, marchogaeth ar draeth Llangennith, gwersylla teulu yn Nant Gwynant, dringo yn Eryri a Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion.

Roedd yr ymgyrch aml-sianel gwerth £4 miliwn yn cynnwys hysbysebu teledu a sinema yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon yn ogystal â rhaglen gyntaf Croeso Cymru o hysbysebu sinema yn yr Almaen.  Cefnogwyd yr hysbysebu teledu a sinema gan gynllun eang o weithgaredd ddigidol a hysbysebu mewn cylchgronnau antur – oll yn gwahodd y gwylwyr i ddarganfod eu ‘epic’ yng Nghymru.

Meddai Rob Light, Pennaeth yr Adran Gynhyrchu “Roedd hi’n hanfodol bwysig i ni a’r cleient i ddod a’r gorau o dalent Cymraeg ynghyd.  Tra bod y mwyafrif o’r tim yn Gymry neu wedi lleoli yng Nghymru, sicrhaom fod un neu ddau aelod o du hwnt i Gymru er mwyn ymuno a’r sgwrs greadigol gyda safbwynt wrthrychol”

Sean Taylor, Cyfarwyddwr Masnachol Zip World “Heb os nac oni bai dyma’r hysbyseb deledu orau i Croeso Cymru ei greu.  Mae’n fy ngwneud yn falch o fyw yng Nghymru”

#FindYourEpic  #GwladGwlad  #WalesAdventure  #AnturCymru

Creadigol: Smorgasbord
Cyfarwyddwr: Marc Evans
Cynhyrchydd: Rob Light, Orchard

Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.