Dwr Cymru Welsh Water

‘Dŵr Cymru. Elw i Gymru’

Comisiynwyd Orchard i gynhyrchu ymgyrch deledu ‘Dŵr  Cymru. Elw i Gymru’ i Dŵr Cymru Welsh Water, yr unig gwmni dwr ‘nid er elw’ ym Mhrydain.

Y briff oedd i greu ymgyrch fyddai’n codi ymwybyddiaeth o’r hyn wna Dŵr Cymru i’r cyhoedd ac i hybu cwsmeriaid i gysylltu gyda’r cwmni.

Gan weithio ynghyd a’r asiantaeth greadigol Heavenly; roeddem ni’n gyfrifol am gynhyrchu’r hysbysebion teledu a chyfres o ffilmiau byrion fyddai’n tanlinellu sut mae gwasanaeth Dŵr Cymru yn galluogi trawstoriad eang o’r cyhoedd i fyw eu bywydau yn ymolchi, golchi, dyfrhau, berwi a thorri eu syched.

Tîm Orchard oedd yn gyfrifol am holl agweddau’r cynhyrchiad, o drefnu lleoliadau ffilmio a chastio hyd yr ôl-gynhyrchu a chyfansoddi cerddoriaeth

Creadigol: Heavenly
Cyfarwyddwr: Ben Liam Jones
Cynhyrchydd: Rob Light, Orchard 

Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.