Western Power Distribution

Pŵer am Oes

Am y trydydd ymgyrch yn olynol, comisiynwyd Orchard i gynhyrchu ymgyrch hysbysebu teledu Western Power Distribution.

Cwmni sy’n gyfrifol am ddosbarthu trydan yng Nghanolbarth Lloegr, De Orllewin Lloegr a Chymru yw Western Power Distribution, sy’n gwasanaethu 7.8 miliwn o gwsmeriaid.  Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o’r brand a’r gwaith gaiff ei wneud gan Western Power Distribution i sicrhau fod trydan yn cael ei gyflenwi yn ddiogel i gartrefi cwsmeriaid.

Rhoddwyd i ni’r briff o ddangos y bobl tu cefn i’r pŵer, y dynion a menywod sy’n gweithio ddydd a nos, glaw neu hindda i gael trydan o’r grid i’r cartref.  Ein triniaeth ni oedd i ffocysu ar stori un gweithiwr, sy’n gorfod gadael ei deulu ifanc fin nos i drwsio nam ar y llinell yng nghanol storm o law.  Er mwyn creu'r amgylchiadau stormus, sicrhaom dim effeithiau arbennig ac ambell beiriant glaw – anaml iawn y ceir y broblem o angen creu glaw wrth ffilmio yma yng Nghymru! Bu’r ymgyrch yn llwyddiannus tu hwnt, gydag ein gwaith marchnata ni yn chware rhan flaenllaw yn y ffaith mai Western Power Distribution yw’r unig gwmni ynni i gael cymeradwyaeth wrth Ofgen ar eu cynllun busnes hyd 2023.

Creadigol: Orchard

Cyfarwyddwr: Ynyr Ifan

Cynhyrchydd: Rob Light, Orchard 

Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2018 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.