Elusennau Blaenorol.

Huggard - Helpu'r Digartref

Pan symudon ni i Trade Street yn 2016, roedd digartrefedd yng Nghaerdydd i'w weld mor amlwg i ni – ar stepen ein drws, yn gwbl llythrennol.

O 2016-18, buom yn gweithio'n agos gydag elusen y digartref yng Nghaerdydd, Huggard, gan helpu i godi eu proffil ac estyn help llaw. O wefan hollol newydd, i'n casgliadau #DonateDifferently, roedden ni wrth ein bodd gyda'r ymateb a'r graddau mae hyn oll wedi helpu'r ganolfan.

Wrth grynhoi'r bartneriaeth, dywedodd ein Cynorthwy-ydd Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol, Ryan:

Mae wedi bod yn wych  i weithio mor agos gyda Huggard a gallu helpu pobl sydd wirioneddol ei angen. O drefnu ymgyrchoedd i ddatblygu eu proffil, bydd y gwaith rydyn ni wedi'i wneud, gobeithio, yn helpu'r ganolfan i ffynnu, a dymunwn yn dda iawn iddyn nhw yn eu hymdrechion gwerthfawr yn y dyfodol

Dywedodd Richard Edwards, Prif Weithredwr Huggard, am y bartneriaeth

Rydyn ni'n ddiolchgar iawn i Orchard a'r cymorth maen nhw wedi'i roi i ni, nid yn unig o ran rhoddion ond hefyd o ran codi ein proffil

Bydd Huggard yn parhau i wneud pethau gwych drwy helpu i wella bywydau pobl ddigartref yma yng Nghaerdydd, a bydd Orchard bob amser yma i helpu.

www.huggard.org.uk
#DonateDifferently