Orchard

o. shwmae

Ni yw Orchard –
yr asiantaeth greadigol sy’n dod â syniadau yn fyw.

Mi fydd staff Orchard dal i weithio dros y cyfnod atal coronafeirws, ond rydym wedi cynghori ein staff i weithio o’u cartrefi, oni bai fod e’n amhosib. Felly, nid canslo, ond ail drefnu’r baned tan wedi’r 9fed o Dachwedd, pan fyddwn yn ail agor y swyddfa. Os fyddwch chi yn dod i’r swyddfa, rydym yn dilyn yr holl ganllawiau er mwyn rhedeg swyddfa ddiogel a chadw pellter cymdeithasol. Welwn ni chi’n fuan.

How can we help?

Ein gwaith do.

Mae creadigrwydd wrth wraidd ein busnes. Yr hyn sy’n ein gwneud ni’n wahanol yw’r ffaith bod popeth yn digwydd o dan yr un to.

Mae gennym ddull gwahanol o weithio. Fe gewch chi dawelwch meddwl drwy ddod yn syth atom ni yn hytrach na gorfod gweithio gyda llu o asiantaethau gwahanol. Mae popeth gennym yn Orchard. Fe ofalwn ni amdanoch chi.

Newyddion a syniadau.