newyddion a syniadau.
Russia17

Ymunwch a'r chwyldro!

Mae Orchard yn annog pobl Cymru i ymuno a'r chwyldro

Wrth i ni groesawu 2017 mae tîm Orchard gyda’i ganghennau amrywiol o gysylltiadau cyhoeddusgwasanaethau creadigol, dylunio gwefannaucynhyrchu ffilmiaucynllunio a phryniant cyfryngau, a threfnu digwyddiadau yn cymryd rhan yn R17 - cydweithrediad unigryw o sefydliadau celfyddydol blaenllaw yng Nghymru sy’n myfyrio ar ganmlwyddiant Chwyldro Rwsia a'i gysylltiadau â Chymru.

Gan weithio gyda sefydliadau fel Opera Cenedlaethol CymruBBC NOW, a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae Orchard wedi creu golwg a naws R17, a lansiodd y tymor diwylliannol yng Nghaerdydd a Llundain, gan greu proffil yn y cyfryngau cenedlaethol gyda chefnogwyr i’r digwyddiad megis y ‘Pop Up Soviet’ a Noddwyr, blaenllaw fel yr actor, Michael Sheen, a chyfarwyddwr artistig Theatr Mariinsky, St Petersburg, Valery Gergiev.

Trwy gydol y flwyddyn bydd perfformiadau a digwyddiadau, yn y cydweithrediad cyntaf o'i fath, sy’n dal ffrwydrad cymdeithasol a diwylliannol y cyfnod, a chysylltiadau hanesyddol Cymru gyda Rwsia ar y pryd.

Dywedodd Michael Sheen "Gyda chymaint o ddigwyddiadau cyffrous yn digwydd trwy gydol 2017, rwyf yn edrych ymlaen at fynychu, a chymryd rhan yn Nhymor R17 yng Nghymru."

Pam Cymru? 

Yn ogystal â angerdd y gymuned gelfyddydol yng Nghymru i gynhyrchu a llwyfannu’r gorau o ddiwylliant Rwsia yma y flwyddyn nesaf, mae cyseiniant hanesyddol cryf rhwng y chwyldro a'r traddodiadau radical yng Nghymoedd De Cymru. Meithrinwyd gysylltiadau uniongyrchol gyda'r Undeb Sofietaidd newydd, llythyrau a anfonwyd oddiwrth Lenin ei hun i lowyr y Cymoedd, sylfeini Plaid Gomiwnyddol gyntaf y DU yn y Cymoedd, ac etifeddiaeth 'Little Moscows' megis Maerdy - eu cydymdeimladau sosialaidd a gynhyrchodd nifer o undebwyr llafur Comiwnyddol bwysig.

Cerrig Milltir Allweddol R17 

Chwyldro Rwsia - cyflwyniad enfawr ac unigryw gan Opera Cenedlaethol Cymru o dri gwaith mawr ar thema Rwsia yn yr un tymor: Eugene Onegin gan Tchaikovsky, Khovanshchina gan Mussorgsky, a From the House of the Dead gan Janáček. Bydd Khovanshchina a From the House of the Dead yn cael eu cyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Artistig OCC, David Pountney a’u harwain gan Gyfarwyddwr Cerdd newydd OCC, Tomáš Hanus.

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi comisiynu ail-ddehongliad cyfoes o'r ballet o 1917, Parade a goreograffwyd gan y Cyfarwyddwr Artistig Caroline Finn fel rhan o ddigwyddiad enfawr,  ysblennydd, P.A.R.A.D.E. a grëwyd gan yr artist enwog Marc Rees. Mae'r ballet gwreiddiol yn gysylltiedig â Picasso, Satie & Diaghilev. Mae’r gerddoriaeth yn cael ei ddarparu gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn cynnal ymweliad unigryw yn y DU gan chwaraewyr llinynnol mwyaf blaenllaw Ensemble Stradivarius Cerddorfa Mariinsky St Petersburg,  ynghyd â Noddwr R17 Valery Gergiev i berfformio rhaglen Rwsieg trawiadol yn Neuadd Dora Stoutzker y Coleg ym mis Hydref 2017.

Bydd Theatr y Sherman yn cynhyrchu addasiad newydd o glasur anfarwol Chekhov, The Cherry Orchard, gan Gary Owen a'i gyfarwyddo gan Rachel O'Riordan, a fydd yn rhedeg yn Theatr y Sherman cyn teithio ar draws Cymru.

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Phrif Arweinydd Thomas Søndergård yn agor eu tymor 2017-18 yn Neuadd Dewi Sant gyda cherddoriaeth gan Shostakovich, Beethoven a Mosolov.

YMUNWCH Â’R CHWYLDRO!

R17.wales / R17.cymru

#R17  

newyddion a syniadau.