newyddion a syniadau.
Purple guitar pick with the text 'Dydd Miwsig Cymru Welsh Language Music Day'

Dathlu #WelshLanguageMusicDay

Dathlu cerddoriaeth yn ein mamiaith!

Shw'mae! 

Mae'r tîm adloniant yn dechrau’r blog hwn gyda'r hyn yr ydym yn ei charu fwyaf, CERDDORIAETH! Er mwyn bod yn gyfredol, rydym yn dechrau gyda Diwrnod Cerddoriaeth Gymraeg, a fydd yn digwydd am yr ail dro y dydd Gwener, 10 Chwefror, yn dathlu cerddoriaeth yn ein mamiaith. I ni, does dim teimlad gwell na gweld artist yr ydych wedi gweithio gyda ers y dechrau yn ffynnu ac yn torri trwy i gynulleidfa ehangach; mae’n felysach fyth pan taw arwyr lleol ydyn nhw!

I roi hanes byr o roc a phop Cymraeg i chi, mae'n rhaid i ni fynd yn ôl at 1967 pan recordiodd  Y Blew eu trac cyntaf o'r enw 'Maes B'. Dim tan y 90au a chyfnod ‘Cwl Cymru’ gyda bandiau fel Catatonia, 60 Foot Dolls, Stereophonics a Gorky's Zygotic Mynci, gymrodd cyfryngau y DU unrhyw sylw. Band iaith Gymraeg mwyaf y cyfnod oedd, heb os, y Super Furry Animals - a dros eu naw albwm, maent wedi cael eu disgrifio fel "un o'r bandiau mwyaf dychmygus o'n hamser" gan Billboard, tra bod yr NME yn dweud, "Mae yna le i ddadlau taw SFA yw band pwysicaf y 15 mlynedd diwethaf".  Naeth eu halbwm cwbl Gymraeg, Mwng, gyrraedd yr 20 uchaf y DU hyd yn oed! Nid oes unrhyw arwyddion bod cerddoriaeth Gymraeg yn arafu. Mor ddiweddar â 2015 enillodd y grŵp gwerin 9bach wobr 'Albwm Gorau ' yng ngwobrau Gwerin Radio 2 y BBC, a Gwenno yn dwyn calonnau a meddyliau gyda'i halbwm clodwiw, ' Y Dydd Olaf '!

Roedd y Diwrnod Cerddoriaeth Gymraeg gyntaf yn llwyddiant ysgubol gyda gigs, sioeau radio a gweithgareddau mewn ysgolion ledled Cymru. Bydd y flwyddyn yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â enwau fel Deezer, HMV, BBC, Spillers a llu o gerddorion Cymreig talentog. Mae'r digwyddiad hwn yn wir ddathliad o hunaniaeth greadigol gwlad fach, balch.

'Ond nid wy’n gwybod ble i ddechrau?' yw’r gri a glywn. Wel, na phoener, dewch gyda ni!

1) CHROMA
CHROMA - tri o gnafon ifanc Pontypridd sy’n sicr yn ffefrynnau mawr yma yn y swyddfa. Gan gyfuno sain indie-roc  gwyllt a chyflym gyda llais pêr y prif leisydd, Katie, yn hwylio’n osgeiddig dros y twrw. Dechreuodd y cyfan ym mis Ebrill 2016 pan agorodd y band ein sioe gyda VANT, oherwydd iddynt ennill  cystadleuaeth fawreddog Brwydr y Bandiau i agor y prif lwyfan ym Maes B (yr hyn sy'n cyfateb yng Nghymru i Glastonbury!) Ac maent wedi bod yn gyson ar BBC Radio Wales a sioeau cerddoriaeth newydd BBC Radio Cymru. Mae eu sengl ddiweddaraf, Claddu, yn dirmygu Brexit, ac yn profi bod eu geiriau mor ysgytwol  a’u sain.

2) Georgia Ruth
Mae llais fregus ac ysgafn cyn-enillydd Gwobr Cerddoriaeth Cymru, Georgia Ruth, yn syml, yn wych. Mae hi wedi ennill canmoliaeth ddwys ar draws y tonnau awyr yn y DU ac yn cynnwys Steve Lamacq, Jo Whiley, Gideon Coe, Huw Stephens, Dermot O'Leary, Janice Long a Lauren Laverne fel rhai o’i cefnogwyr nodedig. Mae ei dwy albwm yn ddarnau aruthrol o waith ac rydym yn llwyr obeithiol y bydd ei halbwm diweddaraf, Fossil Scale, yn ennill Gwobr Cerddoriaeth Cymru 2017!

3) Sŵnami
Ydych chi’n mwynhau indie-pop?  Wel fe fyddwch wrth eich bodd gydag ateb Cymru i Two Door Cinema Club - Sŵnami. Yn enwebeion ar gyfer Gwobr Gerddoriaeth Cymru eleni gyda eu halbwm cyntaf bachog o’r un enw,  maent hefyd yn gynnyrch BBC Radio Wales Horizons.  Meiddio i chi beidio â thapio troed neu nodio pen tra'n gwrando arnynt!

 Gwrandewch ar ein rhestr cerddoriaeth detholedig ar Spotify yma:
 

Felly sut allwch chi gymryd rhan yn hyn i gyd?
 
Ni allai fod yn haws i gymryd rhan ar y diwrnod hwn

• Gwrandewch ar gerddoriaeth Gymraeg - rydym wedi dethol rhestr chwarae, a mae Huw Stephens, Gwenno, Bryn Terfel a llawer mwy wedi gwneud hefyd. Rhowch newydd wedd ar eich rhestr chwarae cymudo boreuol drwy eu lawrllwytho i’ch dyfais.

Huw Stephens (Radio 1): Pop, Indie, Hip-hop - Spotify Deezer Apple
Gwenno: Electronig, Amgen, Pop - Spotify Deezer Apple
Owain Williams (TAG): Pop, Hwyl, Disgo - Spotify Deezer Apple
Elan a Mari: Retro, Pop, Hwyl - Spotify Deezer Apple
Bryn Terfel: Clasurol, Opera, Cerddorfaol - Spotify Deezer Apple
— The Gentle Good: Acwstig, Gwerin, Traddodiadol -  Spotify Deezer Apple
 

• Ewch i weld band iaith Gymraeg yn fyw.
• Prynwch albwm iaith Gymraeg neu gân.
• Gallwch rannu’ch hoff gân iaith Gymraeg gan ddefnyddio #Tiwn
• Anogwch eich ysgol, gweithle neu brifysgol leol i chwarae cerddoriaeth Gymraeg mewn mannau cymunedol.
• Cyflwynwch rywun newydd at eich hoff fand Cymraeg drwy greu eich rhestr chwarae eich hun a thrydarwch ni @thinkorchard ac @orchardent er mwyn i ni gael gwrando a rhannu hefyd!

Tan y tro nesaf
Hwyl!

newyddion a syniadau.