newyddion a syniadau.

Ein Elusen swyddogol y Flwyddyn 2017!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi taw ein Elusen swyddogol y Flwyddyn eleni - Huggard!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi taw ein Elusen swyddogol y Flwyddyn eleni yw Huggard.

Yn elusen o Gaerdydd, mae Huggard yn mynd i'r afael â digartrefedd yn uniongyrchol, ac yn ceisio goresgyn y problemau a'r rhwystrau sy'n gorfodi unigolion i gysgu ar ein strydoedd.  Mae digartrefedd yn bla modern. Yng Nghaerdydd, mae wedi dyblu yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ac yn denu mwy o sylw nag erioed. 

Y gwaith a wnânt yn ysbrydoledig, ac ar ôl ymweliad eu canolfan, roeddem yn teimlo rheidrwydd i geisio helpu. 

Gyda'n gilydd, rydym yn gobeithio y bydd y bartneriaeth corfforaethol newydd yn codi proffil y broblem wirioneddol o ddigartrefedd mewn dinasoedd heddiw, nid yn unig yng Nghaerdydd ond ledled y wlad.

“Mae Huggard yn cysegru ei holl adnoddau i helpu pobl oddi ar y strydoedd ac i ailadeiladu bywydau. Bydd y bartneriaeth hon gyda Orchard yn ein helpu i greu cefnogaeth hanfodol i'n gwaith wrth oresgyn problem gynyddol sy'n drasiedi personol i bob person ei effeithir ac yn adlewyrchiad gwael ar ddinas ofalgar" Richard Edwards, Prif Weithredwr, Huggard.

Cadwch yn gyfoes gyda ein holl weithgareddau, codi arian ymgyrchoedd, a sut y mae ein staff yn cymryd rhan yma!

newyddion a syniadau.