newyddion a syniadau.
Plan, Prepare, Perform

Paratoi yw popeth...

Ein Pump Pwynt Paratoi ar gyfer cynllunio digwyddiad!

O bartïon lansio swyddfa i groesawu'r tîm cenedlaethol adref, mae cynllunio digwyddiad yn waith caled. Hoffech wybod ein cyfrinach? ... Paratoi. I ddefnydio idiom Saesneg “Methwch baratoi yna paratowch i fethu”.


Felly, ry’ ni wedi paratoi ein Pump Pwynt Paratoi ar gyfer cynllunio digwyddiad!

1. Gosod Amcanion

Man cychwyn amlwg efallai, ond fel trefnwyr digwyddiadau, rhaid i ni ofyn i ni ein hunain "Pam ry’ ni’n trefnu'r digwyddiad hwn?  Gall rhesymau dilys gynnwys cynhyrchu incwm, lansio ymgyrch, cynnyrch neu wasanaeth newydd, i hyrwyddo brand, neu i rannu gwybodaeth neu addysgu. Dylai dadansoddiad beirniadol ofyn "Beth y mae digwyddiad byw yn mynd i gynnig nad yw sianelau marchnata a gwybodaeth eraill yn eu gwneud?" "Beth ydw i am i fy ngwesteion i deimlo wrth adael y digwyddiad?" "Beth yw’r cof parhaol?" Fel gyda phob amcan, gwnewch yn siŵr eu bod yn rhai call.

2. Rheoli Disgwyliadau

Gwnewch yn siwr bod yr holl dîm cyflenwi wedi eu halinio ac yn gweithio tuag at yr un nod. Does dim byd gwaeth na threulio eich amser yn trefnu digwyddiad ac yna darganfod bod eich pennaeth eisiau rhywbeth gwahanol. Gosodwch eich amcanion, a chyllideb a gadewch i ni wybod. Ni ddylai'r gyllideb fod yn gyfrinach - wrth wybod y paramedrau ariannol mae’n canolbwyntio'r trafodaethau, ni fydd o reidrwydd yn cyfyngu ar y syniadau.

3. Mewnbwn y tîm

Peidiwch â cheisio gwneud y cyfan eich hun. Mae'n waith caled i drefnu a rheoli’r digwyddiad a byddwch yn falch o'r cymorth. Gallai hyn fod yn bobl eraill yn eich swyddfa neu weithwyr digwyddiad proffesiynol, does dim ots. Dyluniwch ddisgrifiad digwyddiad byr a chynnal sesiwn briffio manwl. Mae cael golwg proffesiynol, agwedd adweithiol a'r gallu i feddwl a chymryd camau yn gyflym yn allweddol, felly dylai'r tîm digwyddiad sy’n cael ei ddewis adlewyrchu'r rhinweddau hyn. Mae angen i bob mynychwr sy'n dod i gysylltiad â'ch tîm i weld y tîm gorau posib ar waith!

4.  Anelwch am y sêr

Peidiwch â syrthio i'r fagl o “gwneud yr un fath â'r llynedd" dim ond oherwydd ei fod yn hawdd. Do, fe weithiodd yn dda, ond gallwch bob amser wella ac adeiladu ar eich digwyddiad. Dechreuwch drwy feddwl "Beth weithiodd yn dda?" a "Beth all weithio'n well?" Efallai gall eich amcanion newid ychydig? Cadwch yn ffres - mae wastad rhywbeth newydd ac arloesol allan yna i symud i chi yn nes at eich nod.

5. Mwynhewch eich hun

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a chael diod, gadewch i'ch Rheolwr Digwyddiadau wneud ei gwaith. Eich diwrnod chi yw hon ac mae angen i chi fod allan ac yn weladwy, nid yn rhedeg o gwmpas tu ôl i'r llenni yn poeni am dywelion papur.

Dyna pham ry’ ni yma.

Team Orchard smartly dressed at an event
newyddion a syniadau.