newyddion a syniadau.
Luke Evans

Blwyddyn o Chwedlau 2017

Orchard yn cynhychu hysbyseb teledu godidog Luke Evans i hybu Cymru

Rydym wedi cynhyrchu hysbyseb deledu newydd atmosfferig gyda Luke Evans ar ran Croeso Cymru, un o sêr ffilm mwyaf poblogaidd y foment, er mwyn hyrwyddo ymgyrch Blwyddyn o Chwedlau 2017.

Wedi ei lunio a’i chreu gan Smörgåsbord, asiantaeth greadigol arweiniol Croeso Cymru, a'i chyfarwyddo gan Marc Evans, mae’r ffilm gyfriniol ac emosiynol yn anelu at gyflwyno persbectif gwahanol ar dwristiaeth Cymru, lle mae hanes ac adrodd straeon yn plethu’n unigryw gyda digwyddiadau cyfredol ac atyniadau newydd. Mae'r cyfansoddiad 40-eiliad yn cyfuno rhai o gymeriadau chwedlonol Cymru â thechnoleg CGI yr unfed ganrif ar hugain i ddod â thirweddau trawiadol Cymru yn fyw mewn ffyrdd newydd tra bod Luke yn gwahodd ymwelwyr i "ddod o hyd i'ch epig, yn ddwfn yn enaid Cymru".

Mae'r sgript - sy'n arddangos ffigurau hanesyddol megis Glyndŵr a Llywelyn; ochr yn ochr â ffigurau chwedlonol fel Myrddin a Rhiannon - yn cael ei osod yn erbyn tirwedd ysblennydd Eryri, lle mae effeithiau arbennig o saethau llechi yn gwympo, dyfroedd cynhyrfus a heidiau o adar Rhiannon yn hedfan yn ychwanegu at yr awyrgylch o ffantasi a drama.

Dywedodd Pennaeth Cynhyrchu, Rob Light: "Fe weithion ni mor effeithiol gyda'r tîm creadigol gwych yn Smörgåsbord ar yr ymgyrch llwyddiannus Epic llynedd, felly roedd yn wych i gydweithio eto eleni ar ffilm rydym ni i gyd yn falch iawn ohonni yn Orchard. Roedd hi’n bleser gwirioneddol i weithio gyda Luke hefyd."

Ychwanegodd y cyfarwyddwr, Marc Evans: "Yn union fel y gall y dirwedd ein hysgogi ni i neidio, dringo, marchogaeth neu ddawnsio felly hefyd y gall ysbrydoli ein meddyliau i esgyn. Os yw Cymru yn cael ei hadnabod fel un o gyrchfannau mwyaf blaenllaw y byd ar gyfer gweithgareddau awyr agored, mae hefyd, yn sicr, hyd yn oed mwy enwog am ei barddoniaeth, hanes a chwedloniaeth. Yn hytrach na saethu ymgyrch sy'n ymweld â'r safleoedd sydd yn gorfforol yn ymwneud â’r syniadau hyn (teithlen o gestyll adfeiliedig a henebion hanesyddol bondigrybwyll) dyma agwedd newydd, sy'n ysgogi y ffordd y gall y dirwedd ysbrydoli'r dychymyg ac ein cysylltu gyda chwedloniaeth ein gorffennol. Nid yw hyn yn hysbyseb am adfeilion, ond am bosibiliadau, a thirwedd sy’n eich synnu.”

Dywedodd Luke: "Rwy'n edrych ymlaen at gefnogi Cymru wrth i ni rannu rhai o'n straeon mwyaf diddorol gydag ymwelwyr o bob cwr o'r byd. Tra’n tyfu i fyny, roedd mythau a chwedlau Cymreig yn bendant yn rhan o fy niwylliant, a mae eu heffaith i'w gweld hyd heddiw os ydych yn gwybod ble i edrych. Mae cymaint o dalent yn dod i'r amlwg yng Nghymru heddiw, ac hefyd nifer fawr o atyniadau o'r radd flaenaf. Mae 2017 wir yn teimlo fel yr amser iawn i ddathlu a rhannu ein treftadaeth a sut mae'n effeithio arnom ni heddiw ac yn y dyfodol.”

newyddion a syniadau.