newyddion a syniadau.
Glenn Hapgood demonstrates an Orchard branded cardboard VR viewer

Ffilmio 360 ° a VR - gimmick neu yn anghenraid i farchnatwyr?

Mae Rhithwir (VR) yn dod yn fwy a mwy amlwg yn y brif ffrwd - ond yn bresennol ydy’r fideos 360° yn taro'r nodyn cywir?

Fel gydag unrhyw gyfrwng newydd, mae darnau da a darnau drwg. Beth rwy’n golygu yw, darnau sy’n ymgysylltu a’r rhai sy’ ddim.

Mae golygfa o eirafyrddiwr  yn gwibio fel cath i gythraul lawr mynydd yn rhoi golygfeydd gwych ac ymdeimlad o ryddid, ond unwaith y byddwch wedi teimlo’r profiad hwn, mae unrhyw brofiadau VR pellach o eirafyrddio'n debyg iawn, a mae’r gynulleidfa yn dechrau colli diddordeb.

Dyma’r perygl i farchnatwyr ym mhob man. A ydych yn defnyddio 360 ° ffilmio oherwydd ei fod yn ddyfais newydd cyfrous? neu a yw'n wirioneddol yn ennyn diddordeb eich cynulleidfa? Bob amser, mae unrhyw ddarn da o farchnata yn dechrau gyda adrodd straeon. Mynd a’ch cynulleidfa ar daith sy'n dod i ben gyda nhw yn prynu mewn i'ch brand, gan ddod yn gwsmer ac yn cymryd y camau cyntaf i deyrngarwch atoch yw'r amcanion ar gyfer y rhan fwyaf o farchnatwyr.

Nid oes dim sy’n annog pobl i gymryd rhan yn fwy na VR (Os nad ydych wedi cael y profiad rhowch wybod i mi a byddwn yn hapus i ddangos i chi yn ein stiwdio) a phan gaiff ei wneud yn gywir mae eich swydd fel marchnatwr yn llawer haws.

Un her sy'n wynebu marchnatwyr bob amser yn son wrtha i amdani yw "Nid yw hyn yn y brif ffrwd ddigon i gael effaith ar fy ymgyrch farchnata". Yr ateb rwy’n rhoi yn syml, yw  "Beth ydych chi'n ei wneud yn y brif ffrwd i ychwanegu hyd yn oed mwy o frandio at eich ymgyrch?"

Mae amryw o atebion sy’n weithredol yn y farchnad ar hyn o bryd gan nifer o swyddogion gweithredol marchnata ond gall bob amser ddibynnu ar y diwydiant a'r ymgyrch.

Mae'r gadwyn gwesty Marriott wedi cyflwyno gwasanaeth VRoom yn eu gwesty yn Llundain gan roi cyfle i ymweld â lleoliadau eraill o amgylch y byd i’w hymwelwyr. Os ydych yn aros yn Llundain gallwch wibio, trwy VR, i ffwrdd i fynyddoedd yr Andes yn Chile, siop hufen iâ yn Rwanda neu hyd yn oed strydoedd prysur Beijing.  Efallai na fydd y gyllideb ar gyfer hyn o fewn cyrraedd i'r rhan fwyaf o gwmnïau, ond mae mwy a mwy o gyfleoedd yn cael eu datblygu.

Mae'r gwylwyr VR sydd wedi eu gwneud o gardbord yn caniatáu pob cwmni,  o fusnesau bach a chanolig i gewri corfforaethol, i fanteisio ar y cyfrwng, gan greu profiadau cyfareddol, yn ychwanegu at eu brandio ac yn gwthio allan i'r brif ffrwd.

Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn defnyddio'r gwylwyr i ganiatáu i ddarpar fyfyrwyr gerdded o gwmpas eu campws, gweld y llety ac i deimlo yn wirioneddol eu bod eisoes yn rhan o'r sefydliad. Mae creu app i storio'r fideos a chymryd y gwylwyr cardbord i wahanol sioeau teithiol wedi eu galluogi i ymgysylltu â'u darpar fyfyrwyr yn well nag erioed o'r blaen.

Mae hyn wedi dod a VR i'r brif ffrwd ac, fel anrheg corfforaethol neu ychwanegu at eich ffrydiau arianol, yn sicrhau bod eich brandio yn y cartref ac yn cael ei ddefnyddio gan y teulu cyfan. Pan es i a fy ngwyliwr VR cardbord cyntaf adref cafodd ei basio o gwmpas y teulu cyfan ac rwy’n dal i aros am iddo ddod yn ôl!

Mae Ffilmio 360° a VR wedi cyrraedd ac, os ydych fel marchnatwr, ddim yn defnyddio'r dechnoleg hon gallwch fod yn sicr y bod eich cystadleuwyr yn gwneud.

Cysylltwch â ni i gael gwybod sut y gallwn ni eich cefnogi o’r syniadau cychwynol i’r ôl-gynhyrchu.

newyddion a syniadau.