newyddion a syniadau.
A surfer inside a wave

Gweithredwyr Marchnata, cyn i chi fentro i fyd fideo 360°- STOPIWCH!

Er nad oes unrhyw ganllawiau ar gyfer hysbysebu o gwmpas cynnwys 360, un peth sy’n sicr, y llwyfan yma yw’r ffordd orau o ymgysylltu â'ch cwsmeriaid.

Gyda dros 500,000 o fideos 360° ar gael ar YouTube, Facebook a thrwy Oculus a llwyfannau Steam, mae sicrhau bod eich fideo yn cael y tyniant, golygon ac ymgysylltiad yn dod yn fwy ac yn fwy anodd.

Felly, sut y gallwch sicrhau ymgysylltiad â’ch cynulleidfa darged? Isod, mae 4 pwynt a fydd yn sicrhau bod eich cynnwys yn cael ei weld, ei rannu ac yn y pendraw yn ymgysylltu â'ch cwsmeriaid - ticiwch o leiaf un o'r blychau hyn.

1. Alinio cynnwys at eich brand / cynnyrch / neges

Gall fideos 360 deimlo fel yr ateb perffaith i'ch amcanion ymgysylltu, diolch yn bennaf i ansawdd drochi 360°. Gall gludo eich cynulleidfa i ben yr Wyddfa neu sedd y gyrrwr mewn car fformiwla un fod gyffrous, ond nid yw'n cyd-fynd â’ch neges. Mae deall eich cynulleidfa yn allweddol, a mae cyflwyno profiad 360 sy'n cyd-fynd â’ch brand yn cynyddu ymgysylltiad â'r gynulleidfa gywir.

Mae rhai brandiau yn fwy naturiol yn addas i’r cyfrwng hwn. Cymerwch BMW fel enghraifft: maent yn ddiweddar wedi rhedeg ymgyrch farchnata gyda ‘gwyliwr cardbord’ wedi’u brandio gan BMW sy'n caniatáu i gwsmeriaid posibl i "gymryd taith drwy'r oesoedd mewn rhai modelau BMW M prin ac ysbrydoledig". Ond hyd yn oed os nad yw eich diwydiant neu frand yn ymddangos yn ffitio'n naturiol i fyd 360 - meddyliwch eto. Mae cynnwys 360° yn trochi, yn adrodd stori a gellir ei ddefnyddio mewn myrdd o ffyrdd.

2. Sicrhau bod eich defnyddiwr yn cymryd rhan ac nid dim ond yn gwylio

Os ydych yn cynnig profiad gweithredol i’ch gwylwyr yna byddant yn parhau i fod yn barod i gymryd rhan yn eich cynnwys 360°. Yn syml, mae troshaenu testun i mewn i fideo 360° neu sicrhau bod rhywbeth i ddal eu sylw yn mynd i helpu, mae pop ups, troshaenau testun a trosleisio bob amser yn ychwanegu mwy at y profiad a chadw’r gwyliwr yn cymryd rhan. Cliciwch yma i weld un o'n darnau cynnar ar gyfer ZSL Sw Llundain.

Y profiadau gorau yw lle mae eich gwylwyr â rôl weithredol, gan eu galluogi i lywio drwy'r fideo gyda’r hawl i wneud penderfyniadau. Gall hyn wneud y darn yn hyd yn oed yn fwy cymhellol. Ychwanegu Realiti Rhithwir/Realiti Estynedig mewn i'r gymysgedd a bydd gennych ddarn gwirioneddol trochol a fydd yn cael ei weld a’i rhannu ac yn cystadlu â'r hanner miliwn o fideos eraill sydd allan yna. Dyma rybydd: Efallai y bydd angen pocedi dwfn!

3. Rhowch y freuddwyd anghyraeddadwy i’ch gwylwyr

Cludwch eich cwsmeriaid i rywle nad ydynt erioed wedi bod, wedi profi neu i weld rhywbeth na fyddent byth yn gweld. Mae digon o brofiadau trwy ffilmio 360° i gludo eich gwylwyr a rhoi arswyd iddynt wrth iddyn nhw neidio o awyren o 10,000 troedfedd, gweld y byd o ben Everest neu dod wyneb yn wyneb gyda theigr gwyllt. Trwy roi mynediad i bobl i brofiadau a oedd yn anghyraeddadwy yn flaenorol oherwydd lleoliad, cost neu ofn, gallwch gynyddu lefelau yr ymgysylltu, ac maent yn fwy tebygol o gael y fideo wedi dangos a’i rhannu.

 

4. Addysgu

Nid oes angen i fideos 360° gael cyllidebau enfawr i ymgysylltu. Mae cynnwys sy'n rhoi persbectif newydd neu yn addysgu yr un mor rymus. Rhowch newid safbwynt i bobl a’u galluogi i ddarganfod y 'beth petai’. Defnyddiwch y cyfrwng hwn i addysgu, dadorchuddio’r hyn sy'n bosibl neu i ddatgelu’r hyn a oedd yn cuddio gynt trwy 360°. Mae'r Warchodfa Natur wedi creu profiad rhithwir a luniwyd i addysgu'r gymuned technoleg am y peryglon i fywyd gwyllt o arferion pysgota tiwna. Drwy ddysgu rhywbeth newydd i bobl, mae ymgysylltu bron yn sicr gyda bod y cynnwys yn berthnasol i'r gynulleidfa.

Yn gyffredinol, ceisiwch gynnwys pob un o'r uchod yn eich cynnwys creadigol ond, o leiaf, sicrhewch bod un o'r pwyntiau eu cynnwys. Fy mhwynt olaf a godwyd gan Lea Kozin ('Farchnatwyr sy’n barod i gymryd y cam cyntaf mewn i fyd rhithwir') yw ymgynghori â  chwmni sy’n arbenigo mewn ffilmio 360° a VR.

Rydym yn gwybod beth sy'n gweithio, beth sy'n ymgysylltu a sut orau i ddefnyddio'r cyfrwng.

Ni yw'r arbenigwyr.

newyddion a syniadau.