newyddion a syniadau.
A stylised android with the text 'artificial intelligence'

Mae'r robotiaid Cynllunio Cyfryngau yn dod...

A ydym ar fin cael ein awtomeiddio?

Gyda'r newyddion* bod Blackwood Seven newydd lansio busnes cynllunio cyfryngau sy'n defnyddio Deallusrwydd Artiffisial (DA), rydym yn ystyried os y byddwn ymhlith y miliynau i gael eu disodli gan beiriannau yn y dyfodol agos. (*Campaign Media, Hydref 2016)

I ddechrau, sut mae'n gweithio? Yn y bôn mae'n lwyfan meddalwedd sy'n defnyddio 82 o ffynonellau data - o YouGov a Nielsen i wybodaeth gwerthiant cleient a hyd yn oed y tywydd. Gall y system, sy'n seiliedig ar algorithm, rhagfynegi canlyniad tebygol y cynllun cyfryngau a chaniatáu ymgyrch i gael ei optimeiddio mewn amser real. Mae enwau mawrion fel Volkswagen ac Amazon eisoes yn gwario eu miliynau arno, ac os gallant gael "25% - 50%" o welliant yn effaith eu cyfryngau, yna efallai y bydd achos i dechrau poeni gan ddynol ryw.

Petai fy arian i oedd yn cael ei wario, fe hoffwn yn fawr y defnydd o wyddoniaeth, a byddwn yn llwyr ymdrochi yn y tryloywder, ond does posib bod lle i ddadlau dros ddefnyddio cynllunydd proffesiynol gyda blynyddoedd o brofiad ac arbenigedd?

Yn y termau mwyaf sylfaenol, rydym unwaith eto yn edrych ar y drafodaeth o gelfyddyd yn erbyn gwyddoniaeth.

Yn amlwg mae gwyddoniaeth yn chwarae rhan gynyddol bwysig wrth gynllunio cyfryngau, gyda digonedd o ddata, offer ar-lein, a systemau sy'n mynd a’n busnes a’n masnach ni i lefel newydd.

Byddwn i yn dadlau, fodd bynnag, taw’r grefft o ddehongli data, gan dynnu ar mewnwelediadau, a chymhwyso yr hyn a ddysgwyd y mae’r ymennydd dynol yn ei wneud yn well (ar hyn o bryd) na DA. Mae graddfa'r data mawr heb-os yn fwy pwerus na lawer iawn o bŵer ymennydd, ac ambell waith mae'n cymryd llawer mwy o gyfrifo ar lefel nad yw’n ddynol bosibl i wneud er mwyn adnabod tueddiadau a chydberthyniadau. Y perygl o ddefnyddio AI ar ben ei hun fodd bynnag, yw nad oes 'gwiriad synnwyr' ac yn sicr dim ‘greddf profiad'.

Petawn i’n gwneud rhinwedd o'r ddwy gyfadrannau organig hyn, efallai bod lle eto i berson weithio ochr yn ochr â pheiriant er budd y gorau o ddau fyd. Mae gwiriad synhwyrol gan gynllunydd profiadol yn gallu dethol os ydy gweithgarwch cyfryngau yn briodol - er enghraifft hysbysebion HFSS yn agos i ysgolion. Gall y cynllunydd profiadol ddibynnu ar reddf broffesiynol, wrth gymhwyso'r hyn a ddysgwyd o ymgyrchoedd blaenorol tebyg, ac efallai yn bwysicaf oll, os o asiantaeth integredig, ddeall yn llwyr y ffordd y gall y gwaith creadigol siapio’r cyfryngau.

Weithiau mae cynnwys yn hollol berffaith ar gyfer ei lwyfan - meddyliwch am ffilmiau emosiynol ffurf hir a sinema, neu ymgyrchoedd creadigol gwbl lleol sy'n dibynnu ar leoliad ar lefel gronynnog ar gyfer y cyfryngau yn yr awyr agored.

Ac yn olaf, gadewch i ni gofio bod pobl a busnes yn un - yr un peth. Mae'r ffordd yr ydym yn cyfathrebu, dylanwadu a rhyngweithio efallai ddim yn glinigol effeithiol, ond mae'n rhoi pwrpas i ni, yn gwneud bywyd yn fwy diddorol ac weithiau yn sbarduno’r ymennydd, syniadau a hud a lledrith ysbrydoledig nad yw côd deuaidd cyfrifiadurol yn medru gwneud.

Mae meddwl y gall AI gymryd lle pobl yn anghofio pwysigrwydd a chynhesrwydd rhyngweithio dynol, ond mae tanamcangyfrif y ffordd y bydd DA yn rhan o'n dyfodol yn naïf.

Rydym yn gobeithio y gall y ddau fyw mewn ffordd gynhyrchiol sy’n fuddiol i'r ddwy ochr.

newyddion a syniadau.