newyddion a syniadau.
Spanish newspaper with the headline 'El Madrid, A Cardiff'

#halamadrid

Teithio o Madrid ar y ffordd i Gaerdydd ...

Roedd Orchard ar ddyletswyddau ffilmio Cynghrair Pencampwyr UEFA ym Madrid wythnos diwethaf, pan fu cewri pêl-droed y ddinas yn cloi cyrn i benderfynu gwrthwynebwyr Juventus yn y rownd derfynol yng Nghaerdydd ar Fehefin 3. Hwn yw’r digwyddiad chwaraeon mwyaf ar y blaned eleni, felly nid yw'n syndod bod Cymru yn edrych i wneud y gorau posib o'r amlygiad byd-eang mae’r cyfle yn creu.

Roedd y gêm ddarbi Madrid yn y rownd gynderfynol yn golygu bod un tîm o'r ddinas wedi gwarantu lle yn y gêm derfynol, felly comisiynwyd Orchard gan Croeso Cymru i deithio i brifddinas Sbaen i ffilmio'r cyffro Sbaeneg ar gyfer y daith i fan geni Bale.

Llogodd ein Pennaeth Cynhyrchu, Rob, griw ffilmio lleol i ddal ymateb y cefnogwyr ac yn benodol i ddilyn taith yr awdur teithio Sbaeneg a ffan Real, Javier Zori del Amo (@zoriviajero), gan y bydd draw yng Nghaerdydd i ysgrifennu am yr hyn sydd gan y ddinas i'w chynnig cyn y rownd derfynol ar gyfer y cyhoeddwr Sbaeneg dylanwadol Condé Nast Traveler. Es i fel cyfieithydd ... ac i golli fy magiau, ond mwy am hwnna yn nes ymlaen!

Ffilmion ni yn y maes awyr, stadiwm Atlético y Vicente Calderón, a oedd yn cynnal ei gêm olaf yn Ewrop erioed cyn symud y clwb i gyfleusterau mwy moethus, a chydio mewn blas o fywyd y madrileño, cyn gwneud cyfweliadau gyda Javier yn Sbaeneg ac yn Saesneg mewn ardal chic iawn o’r ddinas hardd.

A chafwyd tipyn bach o  ddrama wedi taflu mewn hefyd. Roedd Real yn arwain 3-0 yn mynd i mewn i'r ail gymal, felly roeddem yn ddiogel i gymryd yn ganiataol bod ein diwrnod o ffilmio yn gallu bod yn seiliedig ar Los Galacticos yn cyrraedd Caerdydd, cywir?! Gwnaeth dwy gôl gynnar Atlético ddim byd ar gyfer pwysedd gwaed Rob, ond Real oedd yn fuddugol yn y diwedd, wrth gwrs.

Roedd ein bwriad o ffilmio cefnogwyr Real wrth eu boddau yn dathlu yn ffynhonnau Plaza de Cibeles (mae gan Atlético eu ffynhonnau eu hunain i ddathlu ynddynt) wedi’i drechu gan law Cymreig go iawn yn Sbaen, ynghyd â sioe anhygoel o fellt a tharanau wrth i'r chwiban olaf chwythu.

"Nobody goes to bed in Madrid until they have killed the night" meddai Hemingway yn Death In The Afternoon (hefyd enw ei hoff aperitif), ac felly fe brofiadom ein cyfran deg o tapas yn y ddinas afieithus, cyfeillgar, hawddgar hon. Dim ond yn gwella enw da Madrid yw’r ffaith y dychwelwyd fy magiau, a oedd wedi dyblu fel prop ffilm, a gadawyd ar gamgymeriad yng nghist tacsi, rhyw bump awr yn ddiweddarach, yn briodol gan taxista gwyliadwrus, i'r bar lle buom yn gwylio'r gêm. 

#halamadrid

Ac er lles cydbwysedd, rydym hefyd yn gweithio ar gysylltiadau cyhoeddus ar ran Croeso Cymru gyda'r cyfryngau Eidalaidd, gan dynnu sylw at stori wych John Charles, Il Gigante Buono (Y Cawr Addfwyn) a ‘chwaraewr tramor gorau erioed' Juventus, ym mlwyddyn y Chwedlau. Roedd ei fab Peter dim ond yn wyth wythnos oed pan dorrodd ei dad y record trosglwyddiad pêl-droed Brydeinig a symud y teulu i Turin. Yn ddiweddarach aeth Peter i Whitchurch High, yr un ysgol â Gareth Bale, ac fe fydd yn gweithio yn y stadiwm ar gyfer rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr pan ddaw’r Eidalwyr i’w ddinas enedigol, Caerdydd, y mis nesaf.

newyddion a syniadau.