newyddion a syniadau.
Bird's eye view of people using AV equipment

Ffyrdd cau Caerdydd UEFA Champions League

Os oes gennych chi ddigwyddiad sydd angen offer AV dros Ddydd Gwener 2il o Fehefin, Dydd Sadwrn y 3ydd neu Ddydd Sul y 4ydd, allwch chi gwblhau eich archeb nawr!

Mae Caerydd wrthi’n paratoi ar gyfer y miloedd o gefnogwyr pêl-droed sy’n ymweld â’r ddinas ar gyfer UEFA Champions League Festival (Mehefin 1af – Mehefin 4ydd). Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau dros y penwythnos bod eich holl anghenion AV yn cael ei gwblhau gyda chyn lleied o ymyrraeth ag a ellir.

Os oes gennych chi ddigwyddiad sydd angen offer AV dros y penwythnos hynny, oherwydd cau ffyrdd o Ddydd Gwener 2il o Fehefin, Dydd Sadwrn y 3ydd neu Ddydd Sul y 4ydd, allwch chi gwblhau eich archeb erbyn 5yh Dydd Mawrth Mai 30ain. Mi fydd yr offer yn cael ei gludo i chi yn gynnar ar Ddydd Iau 1af o Fehefin – neb unrhyw draul ychwanegol. 

Plîs cysylltwch â’r tîm technegol os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, fydd yn barod i helpu – [email protected] / 02920 100888

Ffyrdd Cau Caerdydd

newyddion a syniadau.