newyddion a syniadau.
DJ waves Welsh flag on stage in front of a large crowd

Orchard yn chwarae rhan ganolog yn rownd derfynol cynghrair y pencampwyr!

Naw o leoliadau, pum gleientiaid, un penwythnos ....

Wrth i Gaerdydd lanhau ar ôl rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA, gallwn fyfyrio ar benwythnos anhygoel i bawb a oedd wedi bod yn ddigon lwcus i gymryd rhan yn un o ddigwyddiadau byd eang mwyaf y mae’r brifddinas erioed wedi ei gweld.

Wedi ein comisiynu gan UEFA i reoli'r adloniant yn y Pentref Pêl-droed dros y penwythnos o fewn muriau Castell Caerdydd yng nghanol y ddinas, a gychwynnodd gyda’r Parti Dathlu VIP nos Wener, fe weithiom yn agos gyda noddwyr corfforaethol Cynghrair Pencampwyr UEFA ar weithgareddau mewn amryw o leoliadau yn y ddinas, gan gynnwys brecinio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyda sesiwn banel o chwaraewyr chwedlonol y gêm, cyswllt fideo byw gyda'r Black Eyed Peas oriau cyn eu perfformiad yn y seremoni agoriadol a gweithgareddau ar ôl y sioe, a oedd wedi’u rheoli gan Orchard hefyd.

Gwnaethom hefyd raglennu a rheoli yr adloniant cyhoeddus a oedd yn rhad ac am ddim yng Ngŵyl Pencampwyr UEFA, a oedd wedi trawsnewid Bae Caerdydd i mewn i arena awyr agored ysblennydd dros y pedwar diwrnod, gan ddenu dros 70,000 at y glannau. Yn ogystal â rhai o enwau chwedlonol pêl-droed ymunodd y superstar DJ byd enwog Steve Aoki, DJ BBC Radio 1 Huw Stephens, a chyn chwaraewr rhyngwladol Sbaen, Mendieta gyda phobl fel Mike Peters o The Alarm, trigolion Las Vegas, Tenors of Rock a rhai o'r perfformwyr gorau sy'n dod i'r amlwg yng Nghymru ar hyn o bryd ar Brif Lwyfan y Pencampwyr.

Meddai Vishal Patel, Rheolwr Digwyddiadau Rownd Derfynol Clybiau UEFA a EURO: “Mae Dave Driscoll, Marcus Lawry a gweddill y tîm yn Orchard wedi bod yn wych wrth ein helpu i ddarparu profiadau cofiadwy yng Nghaerdydd yn rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA, Gŵyl Pencampwyr UEFA ac ym Mharti Dathlu rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA. Dywedodd gwesteion UEFA a threfnwyr hwn oedd un o'r Partïon Dathlu mwyaf cofiadwy iddyn nhw erioed ei brofi, felly rydym wrth ein bodd gyda ein partneriaeth gyda Orchard"

Dywedodd Cyfarwyddwr Digwyddiadau Orchard Alastair Wilson: "Dyma oedd y gweithrediadau mwyaf i’r ddinas hon ei ymgymryd â nhw erioed, ac i gyd o fewn gweithdrefnau diogelwch tynn iawn, roedd yn cyflwyno rhai materion logistaidd heriol iawn i ni. Ond gyda 170,000 o bobl yng Nghaerdydd a llygaid y byd ar Gymru, roedd yn wefr go iawn i’n tîm i fod yn rhan o hyn, ac mae'r adborth wedi bod yn aruthrol. Unwaith eto llwyddiant i Gaerdydd, ac Orchard."

Roedd yn bendant yn benwythnos i'w gofio i’r tîm!

newyddion a syniadau.