newyddion a syniadau.
Guests enjoy the 'insta square' photo backdrop at Orchard HQ

Llogi Gofod Orchard!

Gallwch nawr logi ein gofod!

Rydym wrth ein bodd yn ein cartref yng nghanol Caerdydd, ac fe hoffem rannu hyn gyda'n cyfoedion.

Gallwch nawr logi ein gofod i ddarparu ar gyfer cyfarfodydd, partïon, cynadleddau a gweithgareddau adeiladu tîm.

Rydym eisoes wedi cynnal un neu ddau o ddigwyddiadau rhwydweithio llwyddiannus, yn fwyaf diweddar ar gyfer Grant Thornton…

"Diolch yn fawr am eich holl ymdrechion wrth wneud ein digwyddiad yn gymaint o lwyddiant. Fe weithioch chi i gyd yn ddiflino i gefnogi ein hymdrechion. Mae eich gwaith caled yn cael ei werthfawrogi'n fawr ac yn wir helpu i sicrhau bod y digwyddiad wedi mynd yn berffaith a bod y gwesteion i gyd yn wedi derbyn croeso cynnes iawn. Rydych yn gwneud gwaith da iawn yna yn Orchard " 
Louise Medina - Grant Thornton

Beth am alw mewn i gael golwg!

I gael mwy o wybodaeth ynglyn â hyn, cysylltwch â [email protected] / 02920 100888

newyddion a syniadau.