newyddion a syniadau.
A woman using a laptop in a cafe

Gadewch i'r arbenigwyr ddod o hyd i'ch lleoliad perffaith.

What to think about when hunting for that perfect venue for your event

Helo, fy enw i yw Sarah. Fel y Rheolwr Cyrchfan ar ran Orchard mae gen i fynediad i lu o wahanol leoliadau, yn amrywio o leoliadau traddodiadol megis gwestai a chanolfannau cynadledda, i leoliadau mwy amrywiol o barciau thema, encilion gwledig a chychod hwylio moethus.

Dim ond ychydig o elfennau y bydd angen eu hystyried wrth edrych am eich lleoliad perffaith. Rydym ni fel arbenigwyr yn deall sut mae’n gallu cymryd cryn dipyn o amser i ddod o hyd i leoliad sy’n cyd-fynd â’ch anghenion.

1. Dechreuwch yn gynnar! 
Gall ddod o hyd i leoliad fod yn broses sy’n cymryd cryn dipyn o amser. Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau chwilio am leoliad addas. Os ydych yn meddwl am gynnal digwyddiad, yna gallwch fod yn sicr bod yna ddwsinau o gwmnïau eraill yn meddwl am gynnal un hefyd.

2. Nodwch eich amcanion a fformat
Beth hoffech chi ei gyflawni yn eich digwyddiad a sut ydych chi'n mynd i lwyddo gwneud hynny? P’un a’i cynyddu gwerthiant, cydnabyddiaeth masnachol, cymhelliant cyflogai, lansio cynnyrch, diwrnod gwerthfawrogiad cwsmeriaid, ac ati.

3. Mynychwyr
Faint o bobl ydych chi'n mynd i wahodd? Pwy fydd yn mynychu - gweithwyr, cwsmeriaid presennol, darpar gwsmeriaid, y cyfryngau, aelodau'r cyhoedd, unrhyw VIPs ac enwogion?

4. Lleoliad, lleoliad, lleoliad 
Ble hoffech chi gynnal y digwyddiad? Yn agos at swyddfeydd y cwmni? Oes angen mynediad hawdd o rwydweithiau ffyrdd mawr, gorsafoedd trên neu feysydd awyr neu mewn lleoliad moethus i ddianc rhag bopeth yng nghefn gwlad?

5. Cyllideb
Ydy, mae hyn yn bwysig ac mae angen iddo fod yn realistig i'ch amcanion. Oes un wedi ei chymeradwyo? Sut mae'n cymharu â digwyddiadau eraill rydych wedi trefnu? Beth mewn gwirionedd sydd yn rhaid i’r gyllideb i dalu?

Rydym yn ymfalchïo mewn parhau i’ch hysbysu am yr holl ddatblygiadau diweddaraf. Mae ein gwasanaeth canfod lleoliad ar gael i chi yn hollol RHAD AC AM DDIM! Rydym wrth ein bodd yn cynnig y gwasanaeth hyn, felly beth am adael i ni wneud y gwaith caled!

newyddion a syniadau.