newyddion a syniadau.
Interior reception of One Canada Square, London

Orchard ar awen gelfyddydol yn Canary Wharf

Rydym wrth ein bodd gyda her greadigol!

Yma yn Orchard, rydym yn ffynnu ar gael ein herio yn greadigol, ac roeddent yn falch o fod yn rhan o brosiect gyfan gwbl newydd i ni ym myd y celfyddydau yn gynharach y mis hwn.

Gan ddefnyddio ein sgiliau creadigol i’w llawn effaith, darparwyd offer taflunio i Laban Transferred, gwaith diweddaraf yr  artist rhyngwladol Wolfgang Weileder yn Canary Wharf yn Llundain fel rhan o Ŵyl Bensaernïaeth Llundain, y mwyaf o'i fath yn Ewrop.

Defnyddiodd Wolfgang, sy’n Athro Cerfluniaeth Cyfoes ym Mhrifysgol Newcastle,  ffotograffau amlygiad hir du a gwyn ochr yn ochr â thaflunydd dwy sgrin newydd, a ddarparwyd gan Orchard, sy'n cyfosod darn dawns a grëwyd yn arbennig gan fyfyrwyr o'r Laban Conservatoire of Music and Dance ac aelodau o’r Charles Linehan Company, gyda'r fideo treigl-amser o ffasâd Laban yn cael ei adeiladu.

Dilynodd gwaith gosodiedig eleni gwaith yr haf diwethaf Transfer Laban, replica ar raddfa lawn o ffasâd buddugol y wobr Sterling RIBA o’r Conservatoire wedi ei adeiladu a'i ddadadeiladu, a chafodd ei weld gan filoedd. Roedd cread eleni yn cynnig y cyfle i bobl sy'n mynd heibio i fyfyrio ar swyddogaeth a dealltwriaeth o le cyhoeddus trefol fel amgylchedd diwylliannol, corfforaethol a masnachol.

Rydym wrth ein bodd yn cymryd rhan mewn prosiectau creadigol ac fe oedd y prosiect penodol hwn yn sicr wedi cynhyrchu darn gwirioneddol trawiadol o waith! Rydym yn gobeithio taw hon yw’r cyntaf o nifer o gydweithrediadau gydag artistiaid!

newyddion a syniadau.