newyddion a syniadau.
Aerial view of a large crowd at an outdoor concert

Eisiau osgoi talu prisiau tocynnau eilaidd afresymol?

Dyma sut ...

Amcangyfrifir Fanfair Alliance bod y farchnad docynnau eilaidd yn y DU yn gwneud £1bn y flwyddyn. Dyna elw sy'n dod yn uniongyrchol o bocedi cefnogwyr, ac yn effeithio artistiaid a'r diwydiant cyfan. Mae angen i hyn stopio.

Fel gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant cerddoriaeth, rydym yn gweld nifer o achosion o gefnogwyr yn gordalu am docynnau y gallent fod wedi cael yn llawer rhatach. Mae hyn yn arian a allai fod wedi mynd at brynu rhywfaint o nwyddau yn uniongyrchol wrth yr artist, neu ddiod ychwanegol i wneud eu noson hyd yn oed yn fwy cofiadwy.

Yn y cyfnod analog, roedd artistiaid yn teithio er mwyn hyrwyddo a gwerthu recordiau. Y dyddiau hyn fodd bynnag, mae’r byd wedi ei droi ar ei ben. Mae artistiaid yn gynyddol yn defnyddio cerddoriaeth wedi'i recordio (ffrydiau, lawrlwytho a fideo ar-lein) i hyrwyddo gwerthiant tocynnau i sioeau byw - lle y byddant wedyn yn edrych i werthu CDs, finyl a nwyddau. Yn fyr, mae'r sector cerddoriaeth fyw yn gynyddol wrth wraidd y rhan fwyaf o fusnesau artistiaid.

Mae'r farchnad docynnau eilaidd h.y. touts, yn cael effaith negyddol ar y sector cerddoriaeth gyfan. Yn fwy na hynny, trwy osgoi'r farchnad sylfaenol, mae’r tocynnau sy’n gwerthu ar lwyfannau ailwerthu yn disodli’r cysylltiad hanfodol rhwng artistiaid a'u cynulleidfa.

Mae rhan helaeth o'r farchnad tocynnau eilaidd yn y DU yw gysylltiedig â cherddoriaeth a mae graddfa gwirioneddol towtio rhwng y bedair llwyfan ailwerthu mwyaf - GET ME IN!, Seatwave, Stubub a Viagogo - yn anodd amcangyfrif. Yn y digwyddiadau gyda’r galw mwyaf, bydd y ‘touts’ yn defnyddio technoleg arbenigol (a elwir yn "bots", ond yn cwmpasu amrywiaeth o ddulliau swmp-brynu) i rwystro cwsmeriaid go iawn a phrynu tocynnau oddiwrth asiantaethau tocynnau cynradd - cyn rhestru’r tocynnau ar safleoedd eilaidd am brisiau enchwythedig.

Felly dyma beth y gallwch ei wneud i osgoi cael eich twyllo ac i gefnogi eich hoff artistiaid a hyrwyddwyr:

Gwiriwch y Poster. Ar bob poster gig mae yna wahanol fannau i brynu tocynnau. Os yw eich hoff ddewis wedi gwerthu allan rhowch gynnig ar un arall.
Methu dod o hyd i'r Poster? Prynwch yn uniongyrchol oddi wrth y lleoliad neu ar wefan yr artistiaid. Rhain yw eich dewisiad mwyaf diogel i wneud yn siŵr eich bod yn talu gwerth cywir y tocyn.
Gwerthu allan? Ry’ chi ar bigau’r drain i fynd i weld eich hoff artist, ond mae’r gyngerdd wedi gwerthu allan, dyma beth y gallwch ei wneud:

  • Weithiau mae tocynnau munud olaf y cwmni cynhyrchu yn dod ar gael, felly gofynnwch am gael eich rhoi ar restr aros y lleoliad. Nid yw'n ddelfrydol, ond weithiau hwn yw’r opsiwn gorau.
  • Twickets - Mae'r safle tocynnau eilaidd hwn yn cyfyngu defnyddwyr i werthu eu tocyn am ei werth gwreiddiol yn unig. Defnyddiom ni’r opsiwn yma ar gyfer ein cyngerdd Paolo Nutini 2016 a hwn yw'r opsiwn gorau y mae rhan fwyaf o artistiaid yn hoffi yn cynnwys Ed Sheeran am ei daith stadiwm dros y DU.
newyddion a syniadau.