newyddion a syniadau.
Sofas and armchairs inside a marquee

'Mymryn yn fwy'

Awgrymiadau ar gyfer arddangosfa haf...

Mae'r haf bob amser yn amser prysur i'n Hadran Arddangosfeydd - man a man ein bod yn byw heb ddad-bacio ein bagiau. Mae'n dymor di-stop gyda llawer o deithio ond, rydym wrth ein bodd â phob munud ohoni.

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt, a'r Eisteddfod Genedlaethol (a gynhaliwyd eleni yn Ynys Môn) yn ddwy o'n sioeau cyson sy’n rhan o’n gwaith ni bob blwyddyn dros fisoedd yr haf. Mae'r ddwy sioe yma bob amser yn llawn o bobl, ac maent yn enghreifftiau gwych o Arddangosfeydd Haf.

Felly, pa gynghorion allwn ni eu rhoi i'n arddangoswyr ar gyfer eu "Sioeau Haf?"       

  • Dewch â'ch Welis! (Mae'n hanfodol!)

 

  • Sicrhewch bod rhywbeth sy'n gwahodd ac yn ymgysylltu â phobl i ddod â mwy o botensial i'ch stondin. Mae pobl yn hoffi cymryd rhan a rhyngweithio â rhywbeth, ac y mwya deniadol, y mwyaf o bobl bydd yn eich cofio.
  • Cael wal cyfryngau cymdeithasol fyw i'r ddenu rhyngweithio cymdeithasol
  • Defnyddio siapiau anghonfensiynol, stondinau creadigol a grapheg
  • Creu darnau pwrpasol clir
  • Paratowch i ddilyn lan ar unrhyw gysylltiadau    
  • Ac yn fwyaf pwysig “Mymryn yn Fwy”. Mae’n aml yn syniad da i gynnig mymryn yn fwy i’r ymwelwyr cyson i’ch stondin os ydy’n a) cofiadwy, b)perthnasol, c) gwerth cadw, dim ots os pa mor fach neu rhad.
  • RHAID i chi gyfrifo cost eich presenoldeb mewn arddangosfa neu sioe fasnachol, a chadw trac ar ei ôl-daliad i chi. Peidiwch â mynd 'am eich bod bob amser yn mynd', peidiwch â mynd oherwydd ‘cawsoch gynnig le sbâr ar y funud olaf' - ewch oherwydd ‘ei fod yn werth eich buddsoddiad!’
  • Yn olaf, dysgwch wrth eraill! Gofynnwch i'ch cwsmeriaid presennol beth oedden nhw'n ei hoffi a'r hyn nad oeddent yn ei hoffi o'r arddangosfa? Gofynnwch iddynt pam eu bod wedi prynu wrthych chi yn y lle cyntaf, a gofynnwch i gyflenwyr tebyg a fydd yn dweud wrthych beth sy'n gweithio orau iddynt. Hefyd, gofynnwch i drefnydd yr arddangosfa am eu barn hefyd. Byddant â diddordeb i ennill eich busnes yn ôl, felly y lleiaf y gallant ei wneud yw dweud wrthych pwy a fynychodd a beth oedd eu hadborth ehangach.

newyddion a syniadau.