newyddion a syniadau.
Women footballers

Orchard yn sgorio credydau chwaraeon gydag Uwch Gynghrair Merched Cymru

Orchard nawr bydd prif noddwr UGMC ar gyfer tymor 2017/2018

Mae Orchard wedi dangos ei chefnogaeth i fenywod mewn chwaraeon trwy sicrhau cytundeb newydd gyda Uwch Gynghrair Merched Cymru, am yr ail flwyddyn yn olynol.

Mae pêl-droed merched yn dod yn fwyfwy poblogaidd yng Nghymru a ledled y byd. Mae ffigurau presenoldeb yn y gemau a mwy o ddarlledu wedi codi ymwybyddiaeth ar lefel uchaf y gamp, yn ogystal â chyfranogiad ymhlith timau lleol ac ysgolion. Mae gan Strategaeth Menywod Cymdeithas Pêl-droed Cymru (UBDC) darged o 20,000 o chwaraewyr cysylltiedig erbyn 2022, a 600 o hyfforddwyr Benyw newydd erbyn 2024 ar bob lefel o'r gêm dros Gymru gyfan.

Dywedodd Ysgrifennydd Cynghrair UGMC, Lucy Kelly: "Rwy'n falch iawn bod Orchard wedi dod yn brif noddwr ar gyfer ein cynghrair genedlaethol yng Nghymru unwaith eto. Nid yw pêl-droed menywod erioed wedi bod mor boblogaidd. Mae portffolio cynyddol Orchard o lwyddiant gyda digwyddiadau mawr dros y nifer o flynyddoedd diwethaf yn golygu ein bod mewn sefyllfa unigryw i gadw'r gefnogaeth i'r gamp fynd o nerth i nerth gyda’n gilydd"

Meddai Tim Powell, Cyfarwyddwr Cyhoeddus Orchard: "Fel cefnogwyr balch chwaraeon Cymru, ac yn gwmni mawr o fewn cyfryngau a digwyddiadau yng Nghymru, rydym yn eithriadol o falch i gefnogi'r gwaith o ddatblygu gêm y merched yng Nghymru. Rydym yn mwynhau perthynas wych gyda CBDC, ac rydym am chwarae ein rhan yn eu llwyddiant"

Ffurfiwyd Cynghrair Cystadleuaeth Menywod Cymru yn 2009 ac erbyn hyn mae 10 o dimau yn cymryd rhan.

 

A women's football team celebrate on the pitch
newyddion a syniadau.