newyddion a syniadau.
Press conference microphones

Perchnogwch eich cyfweliad cyfryngau, gydag arddull Orchard.

Sut i feistroli cyfweliad i'r wasg

"Mae'n cymryd i mi bythefnos i baratoi araith byrfyfyr.” Richard Nixon

"Pwy sydd â'r cwestiynau i'm hatebion?" Henry Kissinger

"Does dim cwestiwn anghywir, dim ond ateb anghywir." Darlledwr o’r Unol Daleithiau, Ed Murrow

Pan ddaw i gyfweliadau cyfryngau - mae'r tri dyfyniad yma'n dweud wrthych bopeth y mae angen i chi ei wybod am sut i drin yn hyderus unrhyw gwestiynau a allai newyddiadurwr eu rhoi i chi.

Gwyddom nad yw pawb yn gyfforddus â'r syniad o roi cyfweliad ar y teledu.

Rydym i gyd wedi gweld y cyfweliadau hynny sydd bellach yn enwog am y rhesymau anghywir.

Gallai sensitifrwydd for wedi newid canlyniad Prif Weithredwr BP Tony Hayward ar Fox News:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MTdKa9eWNFw

Cofiwch ddiffyg paratoi Jeremy Corbyn ar gyfer cyfweliad Radio 4?
http://www.independent.co.uk/voices/jeremy-corbyn-womans-hour-interview-emma-barnett-costings-may-a7762981.html

Ac yn fwy diweddar - Arglwydd Bell ar Newsnight ac nid oherwydd bod ei ffôn symudol yn canu ar yr awyr * ddwywaith * yn ystod y cyfweliad:
https://www.youtube.com/watch?v=RhUzbcn_fsE

Mae delio â'r cyfryngau yn broses ddwy ffordd. Mae'n bwysig deall y cyfryngau i allu cyfathrebu'ch neges yn effeithiol.

Hyfforddiant yn y Cyfryngau

Mae ein rhaglen hyfforddiant yn dangos i fynychwyr sut i ddefnyddio sefyllfaoedd cyfweld er mwyn meithrin perthynas barhaol, effeithiol a gwerth chweil gyda'r cyfryngau. Yn ein sesiynau, ein nod yw meithrin sgiliau hyder a chyflwyno effeithiol - ond hefyd i gael hwyl ar hyd y ffordd!

Rydym am i chi gael dealltwriaeth glir o sut mae newyddiadurwyr yn meddwl, sut y mae nhw'n gweithio a beth y maent yn ei ddymuno gennych chi.

Ar ôl i chi gael y wybodaeth hon, gallwn eich helpu chi i gyflwyno'ch stori a'ch neges yn y modd mwyaf effeithiol posibl, gan roi cyngor ac arweiniad ar bopeth o ystum a defnydd y llais, i dechnegau cyfweld ac awgrymiadau ar gadw rheolaeth a gyrru'r agenda.

Ar ein set stiwdio deledu fewnol, fe gewch eich tro mewn amgylchedd stiwdio newyddion ffug. Byddwn yn gweithio gyda chi ymlaen llaw i sicrhau ta waeth beth yw'r cwestiwn, byddwch chi'n teimlo'n hyderus wrth ei drin!

Byddwch chi'n derbyn budd profiad helaeth ein hymgynghorwyr cyfryngau sydd hefyd yn gweithio fel newyddiadurwyr darlledu.

Mae ein rhaglenni pwrpasol wedi'u teilwra i bwnc penodol y cleient, gan ddefnyddio materion perthnasol sy'n wynebu cleientiaid mewn sefyllfaoedd realistig.

Ond beth yw barn ein mynychwyr blaenorol?

“Roedd y sesiwn yn well na fy nisgwyliadau. Cefais fy synnu gan y pynciau a gwmpesir a sut y gall hyn wella fy mherfformiad yn y cyfryngau"
"Mwynheais y sesiwn yn fawr a dysgais llawer o bethau y gallaf eu trosglwyddo i mewn i dasgau dyddiol, nid yn unig ar gyfer y cyfryngau."
"Edrych ymlaen at weithio gyda chi, nid ar achos PR gwael, gobeithio, ond yn sicr byddai’n barod os gwnewn ni!"

newyddion a syniadau.