newyddion a syniadau.

Rydym ni yn y 100 Uchaf o Asiantaethau Annibynnol y DU!

A hefyd yn derbyn hwb ychwanegol trwy aelodaeth o’r Institute of Practitioners in Advertising.

Rydym ni yn dathlu cael ei enwi fel un o'r 100 Uchaf o Asiantaethau yn y DU, yn ôl cylchgrawn y diwydiant The Drum.

Ond ar yr un pryd yn ennill ddwywaith, drwy sicrhau aelodaeth o'r IPA (sefydliad o fri i Ymarferwyr Hysbysebu).

I’r asiantaeth amlddisgyblaethol, mae gwobrau diwydiant fel hon yn hwb i’r tîm, ac ar gyfer y diwydiannau creadigol yng Nghymru yn eu cyfanrwydd.

Dywedodd cyfarwyddwr cyfryngau Orchard, Jim Carpenter: "Mae cael ein henwi yng nghant uchaf The Drum yn anrhydedd mawr i ni ac mae'n arbennig o ystyriol i ni gan ei fod yn seiliedig ar adborth gan gleientiaid yn ogystal â pherfformiad ariannol ac argymhelliad gan gymheiriaid.

Mae'r IPA yn cael ei gydnabod yn eang fel y corff proffesiynol mwyaf dylanwadol ar gyfer y diwydiant hysbysebu. Er mwyn sicrhau'r aelodaeth hon, bu'n rhaid i ni ddangos sut yr ydym wedi tyfu fel asiantaeth. Mae hyn hefyd yn dangos sut yr ydym yn ymfalchïo mewn datblygiad proffesiynol parhaus ein staff.

Drwy weithio gyda chleientiaid megis Cymdeithas Adeiladu'r Principality, MotoNovo Finance ac Western Power, rydym wedi selio ein hunain fel un o asiantaethau mwyaf a mwyaf deinamig Cymru.

Mae'n dda i ni, yn dda i'n cleientiaid ac yn dda i'r sector diwydiannau creadigol yng Nghymru ein bod ni ymhlith y gorau yn y wlad.’'

Mae Cyfrifiad Asiantaethau Annibynnol The Drum yn mesur asiantaethau cyfathrebu marchnata annibynnol ac mae'n agored i asiantaethau o bob maint yn y DU.

newyddion a syniadau.