newyddion a syniadau.
Red sun umbrellas around a swimming pool by the sea

Rheoli Cyrchfan - yr ochr ddynol

Wythnos ym mywyd ein gweithwyr proffesiynol mewn Cwmnioedd Rheoli Cyrchfan ...

Yma yn Orchard, nid yn unig yr ydym yn darparu rheolaeth cyrchfan i gleientiaid sy'n dymuno defnyddio Caerdydd a De Cymru fel lleoliad ar gyfer eu digwyddiad, ond rydym wedi darparu gwasanaethau dod o hyd i leoliadau a rheoli cyrchfannau ar gyfer nifer o gleientiaid yn y DU sy'n edrych i gynnal digwyddiadau ledled Ewrop, ac ymhellach i ffwrdd

Mae sicrhau ein bod â’r wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau, cyrchfannau a thueddiadau i gyd yn rhan o'n gwasanaeth, ac yr oeddwn yn ddigon ffodus i gael gwahoddiad gan Fwrdd Croeso Costa Brava i fynd i daith FAM (Ymgyfarwyddo) i Costa Brava. Yn ardal hardd o Sbaen, mae'r Costa Brava yn hynod boblogaidd yn ystod y tymor uchel, ond y tu allan i'r tymor mae’n gymharol wag. Mae cynyddu'r archebion MICE (cyfarfodydd, cymhelliant, cynhadleddau a digwyddiadau) y tu allan i'r tymor yn un ffordd y mae Bwrdd Croeso Costa Brava yn edrych arni er mwyn llenwi'r ystafelloedd a'r lleoliadau gwag hyn.

Roedd y daith yn cynnwys ymweld â nifer o leoliadau prydferth megis Roses, Girona a Lloret de Mar, yn ogystal â chyfarfodydd lluosog, wyneb yn wyneb gyda chyflenwyr lleol. Gadawodd y daith fi â mwy o ddealltwriaeth o'r dewis o leoliadau sydd gan Costa Brava ar gyfer cleientiaid corfforaethol. Mewn gwirionedd, rwyf eisoes yn cyfateb y digwyddiadau sydd gen i i drefnu gyda rhai o’r lleoliadau yn fy meddwl!

Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, gyda ‘mhen yn llawn syniadau newydd o'm taith i Costa Brava, yr oeddwn yn Llundain ar gyfer Cynhadledd Cvent Connect. Ar wahân i ddal i lan gyda ffrindiau hen a newydd, roeddwn i'n gallu gweld y dechnoleg ddiweddaraf sydd ar gael i reolwyr digwyddiadau proffesiynol. Gellir defnyddio pyrth cynadleddwyr ar-lein, apps integredig, dyfeisiadau cyfarfod, argraffu bathodynnau yn ogystal â chyfryngau cymdeithasol gwell a marchnata integredig er mwyn darparu system reoli integredig lawn.

Fodd bynnag. Yn yr oes hon o dechnoleg gynyddol, mae'n hawdd anghofio yr ochr ddynol. Un pwynt allweddol a gymerais o'n ‘nhaith i Costa Brava oedd BYTH i danamcangyfrif pwysigrwydd cwrdd â phobl go iawn, a gweld lleoliadau go iawn. Ni fyddem byth yn argymell lleoliad i gleient oni bai ein bod wedi ei weld yn y cnawd ein hunain - ni all lluniau o leoliad ar-lein byth wneud cyfiawnder a hi na datgelu ei rhinweddau  gwirioneddol. Mae cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn werth pob munud o'ch amser.

Ry’ ni'n bobl, ac ry’ ni'n hoffi pobl eraill. Mae cysylltu ar lefel bersonol yn dal i fod cymaint yn fwy effeithiol nag ysgwyd dwylo digidol.

Mae hyn i gyd yn rhan o wasanaeth Orchard.

Al, Cyfarwyddwr Digwyddiadau

newyddion a syniadau.