newyddion a syniadau.
A band perform onstage

Dathlu ein hoff leoliadau annibynnol!

Independent Venue Week 29th January - 4th February 2018

Mae'r wythnos hon yn gweld y diwydiant cerddoriaeth yn dod at ei gilydd i ddathlu Wythnos Lleoliadau Annibynnol. Mae ein cangen adloniant o'r busnes yn falch o fod yn hyrwyddwr annibynnol mwyaf Cymru ac rydym yn falch i allu dathlu rhai o'n hoff leoliadau ar draws y wlad. Mae Wythnos Lleoliadau Annibynnol yn ddathliad 7 diwrnod (29 Ionawr - 4ydd Chwefror) o leoliadau cerddoriaeth bychain o gwmpas y DU ac yn clodfori’r bobl sy'n berchen arnynt, sy'n rhedeg ac yn gweithio ynddynt - o nos i nos, o wythnos i wythnos.

Mae'r lleoliadau hyn yn rhoi’r profiad cyntaf i artistiaid o chwarae'n fyw o flaen cynulleidfa, rhywle i ddod yn agos at artistiaid y gallant un diwrnod fod yn chwarae mewn stadia ac ar brif lwyfannau gŵyliau mawrion. Dros y blynyddoedd, ry’ ni wedi trefnu i George Ezra a Bastille ganu yng Nghlwb Ifor Bach (Caerdydd), Jack Savoretti yn Sin City (Abertawe), Into the Ark yn Hobo's (Pen-y-bont ar Ogwr) a llawer mwy.

Ar draws y DU, mae dros 190 o leoliadau yn cymryd rhan sy’n dal niferoedd yn amrywio o 22 i 850. Mae'r lleoliad hynaf, sef Band on the Wall, yn 147 mlwydd oed, tra bod The Horn at the Half Moon dim ond yn 10 diwrnod oed! Cefnogir Wythnos Lleoliadau Annibynnol hefyd gan nifer o wynebau enwog sy'n hyrwyddo'r achos yn angerddol, gyda Nadine Shah, Adrian Utley (Portishead), Jamie Cullum, a Darryl McDaniels (Run DMC) i gyd yn llysgenhadon eleni.

Gyda chymorth trwy gyllid cyhoeddus (e.e. Cyngor Celfyddydau Cymru yng Nghymru), mae Wythnos Lleoliadau Annibynnol yn dod â lleoliadau annibynnol ynghyd ag artistiaid newydd a sefydledig, hyrwyddwyr, labeli, cyfryngau, blogwyr a chynhyrchwyr i greu cyfres o gigs ledled y wlad. Ei nod yw cydnabod y gwaith caib a rhaw y mae'r lleoliadau hyn wedi gwneud i greu rhai o nosweithiau mwyaf cofiadwy'r gorffennol, fel y gallant barhau i wneud yr un peth yn y dyfodol.

Gallwch weld y lleoliadau swyddogol yma: https://www.independentvenueweek.com/official-venues/

Pam mae'r fenter hon mor bwysig i ni?

Wel, yn y bon, uno'r ystafelloedd tywyll bach uwchben, y tu ôl ac o dan tafarndai lle gwnaethom i gyd dreulio cryn dipyn o’n harddegau ynddynt, a lle y gwanaethom hyrwyddo ein sioeau cyntaf. Hefyd, dyma’r lleoliadau lle mae’r rhan fwyaf o gerddorion yn chwarae eu gig cyntaf, dysgu sut i weithio torf, ac ennill eich cariad a'ch parch wrth iddynt flaguro, datblygu ac aeddfedu wrth estyn am y sêr. Dyma ble ry’ chi'n dyst i eiliadau bythgofiadwy - fel gweld VANT yn syrffio ffigwr cardfwrdd maint llawn o Damon Hill drwy'r dorf. Hefyd, dyma’r llefydd y mae nifer helaeth o bobl mewn meysydd eraill o'r diwydiant cerddoriaeth yn dysgu ac yn datblygu eu crefft - boed mewn peirianneg sain, hyrwyddo neu newyddiaduraeth. Yn gartref i nosweithiau diddiwedd o gerddoriaeth, llanast ac ysbrydoliaeth wych, dyma lle mae ieuenctid Prydain yn mynd i ddarganfod cerddoriaeth newydd, ac yn bwysicaf oll, eu hunain.

Yn fyr, mae lleoliadau annibynnol yn dal i fod yn asgwrn cefn i ddiwydiant a diwylliant cerddorol.

newyddion a syniadau.