newyddion a syniadau.
Aerial view of London including Tower Bridge

Mae'n amser am #MeetGB

Showcasing the very best event companies

Mae'r wythnos hon yn gweld digwyddiad blaengar gyntaf #MeetGB MICE (Cyfarfodydd, Cymhellion, Cynadleddau a Digwyddiadau) ar gyfer Visit Britain yn digwydd yn Llundain - o ddydd Iau 19 i Ddydd Gwener 20 Ebrill 2018.

Mae'r digwyddiad yn rhoi cyfle i fusnesau gwrdd â thros 100 o brynwyr MICE o Ogledd America ac Ewrop.

Felly, meddyliom pwy well i gynrychioli Orchard yn #MeetGB na'n Rheolwr Perthynas Cleientiaid, Ali. Mae Ali yn brofiadol iawn yn y farchnad gorfforaethol, ar ôl rheoli cleientiaid MICE nid yn unig yn y DU, ond hefyd ledled Ewrop ac UDA - y person perffaith. Bydd Ali yn cwrdd â busnesau trwy apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw, ac yn arddangos ystod eang o wasanaethau Orchard a all gwmpasu holl anghenion busnes o Rhithwir, Rheoli Cyrchfan, Digwyddiadau, Arddangosfeydd, ac AR/VR i enwi dim ond rhai.

Ni all Ali aros am #MeetGB, felly peidiwch ag anghofio archebu'ch apwyntiad gydag Ali nawr: [email protected]

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ein trydaru ni @thinkorchard neu cysylltwch â ni trwy [email protected] os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'n gwasanaethau.

newyddion a syniadau.