newyddion a syniadau.
Cupped hands holding a paper cutout of a family

Plant sy'n Derbyn Gofal: lansio DiscoverVR yn Orchard

Prosiect VR arloesol sy'n dangos taith plentyn drwy'r system ofal

Yma yn Orchard, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ar greu profiadau VR sy'n wirioneddol bwysig, a ma Plant sy'n Derbyn Gofal - taith plentyn drwy'r system ofal - yn un o'r rhai hynny.

Yn lansio yfory (Mai 25ain), mae Plant sy'n Derbyn Gofal - taith plentyn drwy'r system ofal yn brofiad trochol llawn sy'n rhoi’r gwyliwr yn esgidiau plentyn sy'n mynd drwy'r broses gofal maeth. Mae'n cymryd ymagwedd emosiynol ac yn dangos y gwir realiti - weithiau'n annodd i’w weld - o beth mae rhai plant yn mynd trwyddi.

Mae'r profiad arloesol hwn yn unigryw yn y diwydiant, ac mae'n anelu at helpu darpar deuluoedd maeth ac athrawon i ddeall y teimladau a'r heriau y mae plentyn yn ei wynebu wrth fynd drwy'r system ofal.

Roedd yn brofiad pleserus ac emosiynol iawn yn gweithio'n agos gyda phlant maeth lleol, teuluoedd ac ysgolion, ac yr ydym mor falch o fod yn rhan ohono. Gobeithiwn y bydd y prosiect o fudd i filoedd o blant ledled y DU trwy godi ymwybyddiaeth o sut y gall y daith drwy'r system ofal effeithio ar berson ifanc.

Darllenwch fwy am y prosiect yma

#ChildrensHospiceWeek   #DiscoverVR   #VRempathy  #OrchardHQ

newyddion a syniadau.