newyddion a syniadau.
A group of men and women doing yoga inside a large tent

CYHOEDDI PARTNERIAETH NEWYDD GYDA TAFWYL

Cyhoeddi Orchar yn bartner cyfryngau gŵyl ddiwylliannol Gymreig Caerdydd yr haf hwn.

Mae un o gwmnïau creadigol mwyaf Cymru wedi’i chyhoeddi fel partner cyfryngau Tafwyl.

Mi fydd Orchard Media and Events yn cefnogi’r ŵyl, sydd yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ar 30ain o Fehefin a 1af o Orffennaf, fel partner cyfryngau.  Mi fydd yr adran gynhyrchu sy’n arbenigo mewn gwaith dwyieithog yn ffilmio drwy gydol y penwythnos. Bydd Orchard yn creu cynnwys amrywiol o’r castell; gan gynnwys filmiau, clipiau a chynnwys ar-lein i helpu hyrwyddo’r ŵyl.

Gŵyl flynyddol Menter Caerdydd i ddathlu celfyddydau a diwylliant Cymraeg yw Tafwyl, a’r disgwyl yw denu dros 38,000 o bobl i Gaerdydd dros ddau ddiwrnod. Sefydlwyd yr ŵyl nôl yn 2006 i hybu diwylliant Cymraeg ac mae’r ŵyl yn mynd o nerth i nerth bob blwyddyn. Mi fydd yr ŵyl eleni yn fwy nag erioed, ar ôl llwyddiant ennill Gŵyl Orau Caerdydd yng ngwobrau diweddar Cardiff Music Awards.

Meddai Rob Light, Penaeth Adran Gynyrchu Grwp Orchard;

‘Rydym yn hynod o falch i gefnogi Tafwyl eleni. Mae’n gyfle gwych i ni ddathlu ein hymrwymiad i gelfydd a diwylliant Cymraeg.

Mae Orchard yn darparu gwasanaethau creadigol dwyieithog ac yn falch fod dros hanner ein staff yn siaradwyr Cymraeg. Rydym yn cefnogi ein staff i siarad a dysgu Cymraeg, felly mae hwn yn bartneriaeth berffaith i ni.

Yn gwmni Cymreig; mae’n bwysig i ni gefnogi ein diwylliant, a hefyd mae’n gyfle i ni hyrwyddo Cymru i’n cleientiaid – llawer ohonynt sydd yn rhyngwladol ac yn caru dysgu am Gymru.

Mae gwasanaethau creadigol arbenigol Orchard yn cynnwys PR, marchnata, prynu a dylunio cyfryngau, dylunio, cynhyrchu AV, digwyddiadau, VR a digywddiadau.

Tafwyl quote:

‘Mae’n wych i wybod fod cwmnïau lleol, o bob maint yn cefnogi Tafwyl. Fel bob blwyddyn, mi fydd yr ŵyl yn rhoi llwyfan i’r enwau mwyaf yng nghelfyddyd, diwylliant a chwaraeon Cymreig; ynghyd ag ardal fwyd arbennig.

Gyda chymaint o brofiad yn y meysydd dylunio, digwyddiadau,  marchnata ac adloniant rydym yn hynod o falch o groesawu Orchard yn Bartner Cyfryngau 2018.’

Mae Tafwyl 2018 yn ddigwyddiad rhan ac am ddim yng Nghastell Caerdydd ar 30ain o Fehefin a 1af o Orffennaf. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan www.tafwyl.cymru

For media enquiries, please contact: Jess Magness ([email protected] / 07875841132)

newyddion a syniadau.