newyddion a syniadau.
Crowds enjoy the sunshine at Tafwyl

Tafwyl x Orchard - Y Partner Cyfryngau Swyddogol

Yng ngoleuni'r penwythnos hir ddisgwyliedig, llawn hwyl a 'Gŵyl Gorau Caerdydd' (Gwobrau Cerddoriaeth Caerdydd 2018), Tafwyl 2018, rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi ein bod ni'n Bartner Cyfryngau swyddogol eleni.

"Rydym yn falch iawn o barhau i gefnogi Tafwyl eleni . I ni, mae'n gyfle gwych i ddathlu ein hymrwymiad i gelfyddyd a diwylliant Cymreig.

Yn Orchard rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau creadigol dwyieithog ac rydym yn falch bod dros hanner ein staff yn siaradwyr Cymraeg. Rydym yn cefnogi ein staff i siarad a dysgu Cymraeg felly mae hwn yn ddigwyddiad gwych iddynt fod yn ran ohonni .

Fel cwmni o Gymru mae’n bwysig inni ein bod nid yn unig yn cefnogi a hyrwyddo ein diwylliant, ond mae hefyd yn ffordd wych o helpu i hyrwyddo Cymru i'r byd - mae nifer o'n cleientiaid yn rhyngwladol ac yn caru dysgu am Gymru.“  Rob, ein Pennaeth Cynhyrchu.

I'r rhai ohonoch sydd yn meddwl beth yw Tafwyl?, Os ydych chi yng Nghaerdydd ar 30 Mehefin a 1 Gorffennaf, dewch draw i Gastell Caerdydd a phrofi yr ŵyl gelfyddyd a diwylliant flynyddol Gymraeg i chi'ch hun!

www.tafwyl.cymru

newyddion a syniadau.