newyddion a syniadau.
The Levellers poster

The Levellers: Iconic artwork for an iconic band

Heriwyd un o'n dylunwyr graffig talentog, Holly Morgan, gyda brîff i greu poster yn hyrwyddo a dathlu cyngerdd 30fed pen-blwydd The Levellers; - band pync-roc Saesneg a fydd yn chwarae’n fyw yng Nghastell Caerdydd fis Gorffennaf.

Gyda thrwydded artistig lawn, roedd Holly eisiau gwneud y poster hwn yn rhywbeth a oedd yn teimlo'n gyfarwydd i gefnogwyr The Levellers, ond hefyd yn creu rhywbeth unigryw ac eiconig i goffáu digwyddiad mor fawr.

Dechreuodd Holly drwy wneud rhywfaint o ymchwil am y band ac edrych ar eu ffotograffiaeth, lle gwelodd y nodweddion mwyaf eiconig oedd yr arddull grunge o datŵs a phacynnau y mae aelodau'r band yn eu rhannu. Mae hyn yn rhywbeth y byddai Holly yn meddwl y byddai cefnogwyr brwd The Levellers yn bendant yn cysylltu â nhw.

Dechreuodd Holly weithio gyda’r delweddau hyn er mwyn ei ysbrydoli. Fe amlinellodd y lluniau yn fras i'w cadw mewn arddull organig a'u sganio i'r cyfrifiadur, lle fe'u fectorwyd a'u defnyddio fel delweddau ar gyfer ffin y poster. Ysbrydolwyd Holly yn fawr gan y dylunydd graffig, Shepard Fairey, sy'n defnyddio paletau lliw cyfyngedig - yn enwedig coch, gwyn/oddi ar wyn, a du - wrth lunio ei dyluniadau.

"Roeddwn i eisiau rhoi teimlad propaganda i'r poster a defnyddio arddull Fairey am ysbrydoliaeth . Roeddwn am i'r lliwiau fod yn syml ond yn gryf er mwyn creu effaith . "

Canfu Holly ffont, a elwir yn "Lino Cut”, a gedwir at y brand gyda'r arddull print-llinell/grunge a oedd yn debyg i logo The Levellers:

“Roedd logo'r band a'r gwaith celf presennol y ban yn teimlo’n organig iawn . Rhywbeth nad oeddwn am ei golli pan yn creu’r poster hwn er mwyn ei gadw’n driw i waith gwreiddiol y band. Roeddwn i eisiau creu gwead yn fy ngwaith trwy roi'r teimlad o " brintio â lino” i’r eiconograffeg a'r ffont , fel pe baent wedi'u stampio ag inc."

Creodd Holly hefyd brint bras ar ffurf castell er mwyn i fanylion y cyngerdd eistedd ynddo, oherwydd roedd hi am roi rhywfaint o reolaeth ar y poster o ran gosodiad a strwythur, a oedd yn cyferbynnu â steil "grungy" gweddill y poster.

"Un peth y mae angen i boster fod yw trawiadol o ran delweddau , ond hefyd yn hawdd ei ddarllen fel defnyddiwr , mae hyn yn rhywbeth yr oeddwn yn ei gadw mewn cof ."

Ar y cyfan, gwnaeth y poster waith gwych i hyrwyddo carreg filltir The Levellers o ddeng mlynedd ar hugain, a rhoddodd nod cynnil i'r band, a'r brand sydd wedi eu gwneud yn adnabyddus i’w cefnogwyr brwd. Mae ei dyluniad glân wedi cael effaith, ac mae'n bendant yn hyrwyddo'r rocwyr hyn mewn ffordd anghonfensiynol! Gwaith gwych, Holly!

newyddion a syniadau.