newyddion a syniadau.
Graduates of the WISE programme celebrate

O ddigartref i 9 - 5

Meet our new member of the team, Dan.

Ar ôl gweithio'n agos iawn gyda'n partner elusen, Huggard, a’u ymagwedd angerddol ynglŷn â phroblem digartrefedd yng Nghaerdydd, penderfynasom gymryd rhan yn y rhaglen WISE gyda The Wallich. Mae WISE yn gwrs Gweithio Mewn Cyflogaeth Gynaliadwy, lle mae pobl a oedd unwaith yn ddigartref yn cael eu hannog i roi hwb i'w hyder, eu medrau a'u cyflogadwyedd trwy trwy sesiynau grŵp, cefnogaeth un i un a lleoliad gwaith.

Felly, gewn ni gyflwyno Dan.

Daeth Dan i weithio gydag Orchard trwy gynllun WISE ar raglen 6 mis, yn ôl yn Ionawr. Tra'n gweithio gyda ni dros y 6 mis diwethaf, mae Dan wedi profi ei hun yn weithiwr caled a brwdfrydig iawn, ac mae wedi asio gyda'n tîm yn hynod o dda.

Dywedodd Dan am ei brofiad, "Mae'n daith hir ond rydw i'n gwybod nawr fy mod i wedi cyrraedd yr ochr arall, rwy'n llawer hapusach nawr. Rydw i wedi setlo i mewn i fflat wedi'i rentu'n breifat, mae gen i blentyn ac rwy'n caru fy ngwaith yn Orchard, mae'n rhoi’r wefr orau i mi.”

Ry’ ni wrth ein bodd i gyhoeddi ein bod yn gallu cynnig swydd i Dan yn llawn amser yma yn Orchard, ac mae bellach yn aelod gwerthfawr o'n tîm. Nid yn unig mae ein tîm mewnol a'n cleientiaid yn ei garu, ond mae hefyd yn rhagori ar y maes rygbi ac yn gapten ar dîm rygbi y digartref y Puffins! Mae’n esiampl wych o beth all ddigwydd pan fyddwch chi'n rhoi cyfle i rywun.

Edrychwch allan am adroddiad WISE y ‘Wallich’ o fis Gorffennaf 2017 - Mehefin 2018, yn cynnwys gwybodaeth diweddaraf am Dan, yma.

newyddion a syniadau.